Driedubbele agenda

Twentsche Courant Tubantia; 3 december 2005

Hengelo – De reacties op de affaire ‘Kok-Prowi’ lopen sterk uiteen. P. Lakeman, belangenbehartiger van de gevluchte G. Korver, constateert dat de gemeente er een driedubbele agenda op nahoudt.

De afwikkeling van de sanering via het privé-adres van Leusink, toont volgens hem aan dat de werkgelegenheid helemaal niet het motief van de gemeente was om gunstige afspraken te maken. Volgens hem ziet het er voor wethouder H. Kok zorgelijk uit.

Advocaat R. Speijdel, die opkomt voor eigenaar H. Leusink, stelt dat het Openbaar Ministerie volledig doordraaft op een onterechte aangifte van de curator. ‘De discussie zal zich toespitsen op de vraag of de gemeente en Leusink de curator beter hadden moeten informeren, of dat de curator zelf actiever had moeten zijn’. Hij constateert dat Leusink zakelijk heeft onderhandeld, maar niets strafbaars heeft gedaan. Vragen om de sanering via het privé-adres te regelen, is volgens hem fiscaal gunstiger dan via de BV, maar niet verboden.

Speijdel en Lakeman delen dezelfde conclusie over de curator. Die had alle ellende kunnen voorkomen door zelf de saneringsregeling die voor hem als curator nog wel gold, af te ronden door de vereiste 300.000 gulden te betalen. Hengelo had dan moeten saneren. De gemeente wil op geen enkele inhoudelijke vraag reageren omdat de zaak onder de rechter is. Haafkes was niet bereikbaar voor commentaa