DNB procedeert voor 1,3 miljard euro tegen Hypotheekleed en Centralebankclaim

Bilthoven, 7 maart 2011 – De Nederlandse Bank (DNB) is bij de rechtbank Amsterdam een procedure gestart tegen Stichting Hypotheekleed en Stichting Centralebankclaim om 1,3 miljard euro van haar vordering op DSB erkend te krijgen. Tijdens een vergadering van DSB-schuldeisers op 10 december 2010 bestreden beide stichtingen dit deel van de DNB-vordering. Zij menen dat DSB een tegenclaim van 1,3 miljard euro op DNB heeft wegens schade door het falend toezicht van president Nout Wellink van DNB. Onderhandelingen tussen DNB en de twee stichtingen leidden de afgelopen maanden niet tot resultaat.

Uit het eerste faillissementsverslag van curatoren bleek dat het eigen vermogen van DSB in oktober 2009 al 300 miljoen euro negatief was. Bovendien schatte De Nederlandse Bank zelf de schade door zorgplichtclaims (waarover Stichting Hypotheekleed met curatoren onderhandelt) op 1 euro miljard. De procedure van DNB tegen Stichting Hypotheekleed en Stichting Centralebankclaim is een civiele procedure met de normale mogelijkheid van hoger beroep en cassatie. Zolang de procedure duurt, blijft de 1,3 miljard euro buiten bereik van DNB in de boedel.

Stichting Hypotheekleed treedt op voor gedupeerde klanten van DSB. Stichting Centralebankclaim heeft dezelfde bestuursleden en treedt op voor achtergestelde spaarders van DSB. Volgens voorzitter Pieter Lakeman van beide stichtingen is de DNB-claim mede vanwege de omvang hoogst uitzonderlijk. Hij kwalificeert de door DNB in gang gezette procedure tegen de beide stichtingen als ‘schandelijk’ en ziet de uitkomst van die procedure met vertrouwen tegemoet.