DNB past toetsing voor financiële bestuurders aan

Uit het Financieele Dagblad van 30 januari 2016

Bestuurders en commissarissen in de financiële sector mogen voortaan een advocaat meenemen als ze een geschiktheidstoets moeten doorstaan van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Ook zullen er voortaan geluidsopnames worden gemaakt van de mondelinge examens.
DNB wil met deze maatregelen de rechtspositie van de bestuurders en commissarissen verbeteren. Het komt ermee tegemoet aan onvrede en kritiek op de toets vanuit de financiële sector. ‘Het zijn belangrijke punten waarvan wij hoorden en onderschreven dat ze beter konden’, zegt DNB-directielid Frank Elderson in een maandelijkse nieuwsbrief.
Kritiek
Sinds 2012 worden behalve bestuurders ook commissarissen beoordeeld op betrouwbaarheid en geschiktheid en zijn de criteria fors uitgebreid. Dat leidde ertoe dat ruim 10%, ofwel een tiental commissarissen, zakte voor de hertoets. De sluimerende kritiek escaleerde vorig jaar in een rechtszaak van Delta Lloyd tegen de toezichthouder vanwege de boete voor handel met vertrouwelijke informatie en het hertoetsen van financieel bestuurder Emiel Roozen. Die boete werd overigens in stand gehouden door de rechtbank van Rotterdam.
Onduidelijkheid
Een belangrijk punt is dat het voor bestuurders en commissarissen niet altijd duidelijk is hoe het toetsingsproces verloopt en welke formele stappen zij kunnen nemen tijdens een toetsingsprocedure. De nieuwe werkwijze moet dat duidelijker maken. Elderson belooft daarnaast de informatievoorziening van DNB te verbeteren, onder meer met informatiebijeenkomsten voor nieuwe bestuurders.
Evaluatie
DNB gaat dit jaar een evaluatie houden van de geschiktheidstoets voor de financiële sector, samen met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en een onafhankelijke externe commissie. De resultaten van die evaluatie zullen naar het ministerie van Financiën worden gestuurd en, als het aan DNB ligt, naar de Tweede Kamer. Eind 2016 wordt dan de balans opgemaakt van de nieuwe werkwijze.