Deloitte moet reageren op klacht SOBI over rentederivaten bij Vestia

De Accountantskamer heeft op 5 december 2012 bepaald dat Piet Klop, die namens Deloitte de jaarrekeningen 2008 en 2009 van Vestia heeft goedgekeurd, tot 16 januari 2013 de gelegenheid heeft op de repliek van SOBI te reageren.

SOBI heeft in juli 2012 een klacht tegen Piet Klop ingediend omdat risico verhogende rentederivaten in de Vestia jaarrekeningen tegen kostprijs zijn gewaardeerd in plaats van tegen marktwaarde. Volgens SOBI-voorzitter Pieter Lakeman zijn het eigen vermogen en het resultaat van Vestia door die onjuiste waardering te hoog weergegeven. Nadat Deloitte op 24 oktober 2012 een verweerschrift had ingediend had SOBI op 30 november 2012 een repliek bij de Accountantskamer ingediend.

Doordat Deloitte zijn reactie [dupliek] op 16 januari 2013 moet indienen staat nu vast dat de tuchtklacht van SOBI tegen Deloitte rijp is om tijdens de openbare zitting van de Accountantskamer op 7 en 8 maart 2013 behandeld te worden.

Geef een antwoord