Dagvaarding Staat der Nederlanden en KPN

De Stichting SOBI heeft met voldoening kennis genomen van het hedenavond genomen besluit van KPN alsnog “vrijwillig” te voldoen aan de door SOBI in Kort Geding gestelde eisen. Deze hadden betrekking op het openbaar maken van de voorwaarden waaraan het bankenconsortium op 16 november een lening van € 2,5 mrd aan KPN had verschaft.
Met name de onthulling van de door de banken geëiste minimum resultaten niveau’s (EBITDA) zijn naar het inzicht van SOBI van groot belang. KPN geeft hedenavond een persbericht uit waarin de geëiste gegevens zijn weergegeven.
Omdat aan de eisen is voldaan heeft SOBI het Kort Geding ingetrokken. De eerder gegeven waarschuwing tegen inschrijving op de aandelen blijft gehandhaafd.