Dagvaarding Staat der Nederlanden en KPN (2)

Nieuwersluis, zondag 2 december 2001 15:00 uur

De Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie SOBI heeft KPN en de Staat der Nederlanden in Kort Geding gedagvaard in verband met de lopende aandelenemissie van KPN.
SOBI eist dat KPN alle informatie die zij in samenhang met de emissie aan grootaandeelhouder Staat der Nederlanden heeft verschaft en niet in het emissieprospectus voorkomt, alsnog aan andere aandeelhouders ter beschikking stelt.
Naast de algemene voorwetenschap, die mede betrekking heeft op de in de toekomst verwachte resultaten van KPN, vraagt SOBI specifieke informatie die betrekking heeft op de overlevingskansen van KPN. Dit betreft de leningsvoorwaarden die KPN op 16 november 2001 met de banken is overeengekomen bij de faciliteit van 2,5 mld. Uitdrukkelijk wordt gevraagd onder welke voorwaarden KPN delen van de lening kan opvragen en onder welke voorwaarden de banken de lening vervroegd kunnen opeisen (covenants en ratio’s).
Deze voorwaarden zijn essentieel voor de levensvatbaarheid van KPN, mede omdat bij het niet voldoen aan de door de banken gestelde eisen, ook andere door het consortium verschafte leningen (zoals een op 6 april 2001 door de banken ter beschikking gestelde faciliteit van 2,5 mrd aan E-Plus waarop voor circa 80% is getrokken) opeisbaar worden.
SOBI eist van de Staat dat zij bevestigt dat de door KPN te geven aanvullende informatie inderdaad de informatie is zij heeft ontvangen.
Gevraagd wordt dat KPN de informatie verschaft door een persbericht en door plaatsing op haar Website, uiterlijk zes uur voor sluiting van de inschrijftermijn van de emissie.
De fungerend President van de Rechtbank Den Haag, mr R.J. Paris, behandelt het Kort Geding (in het openbaar) op maandag 3 december om 15.30 uur (Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60 Den Haag).

Inlichtingen bij: SOBI, Pieter Lakeman
tel 0294-232810
fax 0294-232810
e-mail: lakeman@sobi.nl