Curatoren DSB sabelen DNB neer

Curatoren van DSB halen keihard uit naar DNB. In een onderzoek laten zij geen spaan heel van het beleid van DNB richting DSB.

Curator Rutger Schimmelpenninck van DSB Bank: ”Al met al ontstaat het beeld van een bank die te snel was gegroeid, organisatorisch zwak was, een gebrekkige governance kende met onvoldoende toezicht. En een bank met een cultuur waar derden in de praktijk weinig invloed op konden uitoefenen.”

Curator Marcel Groenewegen (van DSB beheer): “Wij hebben moeten constateren dat DSB Beheer niet professioneel werd geleid. Verplichtingen die veelal te maken hadden met hetgeen Dirk Scheringa belangrijk vond – zoals kunst en sport – werden aangegaan zonder een realistische financiële planning, ook nog toen duidelijk werd dat men niet meer kon rekenen op de daarvoor benodigde middelen van DSB Bank en de eigen verzekeraars.”

Dat staat in een onderzoek waarvan de curatoren van DSB de resultaten hebben gepresenteerd. DSB ging volgens de curatoren ten onder aan een gebrek aan kennis en inzicht bij het bestuur en onvoldoende toezicht van zowel De Nederlandsche Bank (DNB) als de eigen raad van commissarissen. Ook stellen zij vast dat Scheringa feitelijk alleen de dienst uitmaakte bij DSB Bank en moederbedrijf DSB Beheer.

Scheringa drukte veelal zijn zin door, en was doof voor waarschuwingen van financieel beter onderlegde medebestuurders over de penibele financiële situatie waarin het bedrijf vanaf 2007 verkeerde. Hij hield zich vooral bezig met zijn eigen hobby’s, kunst en sport, waar hij geld in stak ,,zonder realistische financiële planning”.

De zorgplicht aan klanten en de naleving van bankenregels werden ondergeschikt gemaakt aan de commercie. Dat ondermijnde het vertrouwen in DSB en leidde in het najaar van 2009 tot negatieve publiciteit en een run op de bank. Hoewel die bankrun het faillissement van DSB inleidde, zien de curatoren die niet als een oorzaak.

De curatoren bespreken hun rapport nog met de schuldeisers en met de rechter-commissaris. Aan de hand daarvan wordt bepaald of er schadeclaims mogelijk zijn tegen oud-bestuurders.

De onafhankelijke commissie-Scheltema boog zich eerder al over de ondergang van DSB. In dat rapport werden vooral harde noten gekraakt over het falende toezicht van DNB.

Uit: RTL.nl

Zie tevens: NOS Nieuws

Geef een antwoord