Conclusie na verhoor

Stichting onderzoek bedrijfsinformatie SOBI heeft hedenochtend bij de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam de conclusie na verhoor van de accountant (PWC) ingediend. De accountant was op 21 februari 2002 achter gesloten deuren gehoord ingevolge het bepaalde in het tussenarrest van 3 januari 2002. De ondernemingskamer heeft een procesverbaal van het verhandelde aan KPN en aan SOBI ter beschikking gesteld. In tegenstelling tot eerdere jaarrekeningprocedures was dit een definitief stuk, waarop de accountant geen nader commentaar meer heeft geleverd. De tekst van de conclusie is op de website van SOBI te lezen. Het eindarrest in deze jaarrekeningprocedure verwacht SOBI in september aanstaande.