Commissaris van DSB Bank gaat ABP leiden

16 jul 2009

Ed Nijpels die sinds 1 juli 2004 lid van de Raad van Commissarissen van DSB Bank is en daarmee het op één na langst zittende lid is (Robin Linschoten was pas sinds 26 maart 2007 lid van de Raad van Commissarissen) wordt benoemd als voorzitter van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds.Het onderzoek van SOBI naar DSB Bank en de wijze waarop DSB haar klanten behandelt is nog in het beginstadium maar wel is al duidelijk dat zich praktijken hebben voorgedaan die maatschappelijk niet acceptabel zijn. Uit het feit dat deze praktijken onder toezicht van Nijpels hebben voortgeduurd volgt de conclusie dat Nijpels, ondanks veel goede wil, vaktechnisch niet in staat is om voldoende toezicht te houden op financiële instellingen zoals het ABP er inmiddels ook een is geworden.

Geef een antwoord