Commentaar SOBI op Ahold strafzaak

28 jan 2009


1.         Waar hebben we het over?

De uitspraak van het Hof is voor aandeelhouders Nederlanders in het algemeen teleurstellend. Het beeld rijst op dat sprake is van klassejustitie maar dat is niet het geval. Aan de orde is grootschalig falen van het Openbaar Ministerie. De grootste Nederlandse boekhoudfraude aller tijden  is door het Openbaar Ministerie, met name door de voormalig officier van justitie Mr. Biemond, teruggebracht tot een overtreding van Amerikaanse “consolidatieregels”. De consolidatie was niet eens in strijd met de Nederlandse regels. De advocaat van Ahold had in april 2003, als afleidingsmanoeuvre, aan Biemond gevraagd om Ahold te vervolgen wegens onjuiste consolidatie en valsheid in geschrifte. Biemond heeft keurig aan dat verzoek van Ahold voldaan en de echte fraudes door de valse jaarrekeningen van Ahold niet vervolgd. Daardoor kreeg het Gerechtshof slechts wat juridische kruimels op tafel.
“Waar hebben we het over?”, vroeg de voorzitter van het Hof zich vanmiddag publiekelijk af.

2.         Deloitte een heel klein beetje opgelicht

Het Openbaar Ministerie heeft ook de belangen van alle aandeelhouders in de waagschaal gesteld (terwijl ze daarvoor had moeten opkomen) door de bestuursleden ten laste te leggen dat zij Deloitte had opgelicht.
Het Hof heeft bepaald dat Deloitte een intern onderzoeksverslag aan de directie van Ahold heeft uitgebracht dat mede was gebaseerd op een onware sideletter met ICA en daardoor is opgelicht. Het Hof bracht herhaaldelijk naar voren dat Deloitte niet een goedkeurende verklaring bij de jaarrekening heeft afgegeven op basis van onware sideletters en in zoverre dus niet is opgelicht. Het oordeel van het Hof dat Deloitte is opgelicht heeft geen nadelige gevolgen voor de civiele procedure die SOBI voor aandeelhouders bij de Amsterdamse rechtbank tegen Deloitte heeft lopen. Die procedure is gebaseerd op de schade door bewezen tekortkomingen van Deloitte bij de controle van de echte fraude bij US-Foodservice waarvoor Deloitte tweemaal tuchtrechtelijk werd veroordeeld.

3.         Schadeclaims aandeelhouders te ingewikkeld voor behandeling in strafzaak

Met spijt constateert SOBI dat de schadeclaims van de aandeelhouders volgens het Hof te ingewikkeld waren om in de strafprocedure over te beslissen. Ook deze teleurstellende uitspraak is veroorzaakt door het falen van het Openbaar Ministerie. In de strafprocedure kunnen benadeelde aandeelhouders slechts schade claimen die veroorzaakt is door de ten laste gelegde feiten. Omdat de misleiding door de US Foodservice fraude en de Disco fraude niet ten laste was gelegd en de consolidatiefraude naar Nederlands recht niet bewezen werd geacht bleef er in deze strafzaak nauwelijks een schadeclaim over (voor de civiele rechter zijn er nog ruime claims mogelijk). Het Openbaar Ministerie heeft de belangen van aandeelhouders met voeten getreden door slechts aan de vervolgingswensen van Ahold zelf tegemoet te komen.

Geef een antwoord