Category: Woningcorporaties

Keerpunt voor schadelijke handel in rentederivaten

SOBI-voorzitter Pieter Lakeman is tevreden over het oordeel van de Accountantskamer dat KPMG de jaarrekening 2010 van Vestia ten onrechte heeft goedgekeurd.

SOBI, die in mei 2012 als eerste een klacht tegen de Vestia accountants had ingediend, is vooral tevreden omdat de gegrondverklaring van de klacht ook een waarschuwing is voor andere accountants die jaarrekeningen van ondernemingen met rentederivaten controleren.

Lees verder →

Klacht SOBI tegen Deloitte inzake rentederivaten Vestia behandeld

De Acountantskamer van de Rechtbank Zwolle/Lelystad heeft de klacht van SOBI tegen Deloitte, de voormalige accountant van Vestia, op 23 mei 2013 behandeld. De later door Vestia zelf tegen haar accountant ingediende klacht is tegelijkertijd behandeld. Beide klachten hebben betrekking op de onjuiste verwerking van de beruchte rentederivaten in de jaarrekeningen 2008 en 2009 van Vestia.

Lees verder →

Pleidooi tegen Noorlander (KPMG) inzake Vestia

ACCOUNTANTSKAMER

Zitting 7 maart 2013

Stichting SOBI tegen Noorlander |Pleitnota

Pieter Lakeman: namens Stichting SOBI

tegen: Mr. W.F. Hendriksen | Mr. S.A.G. Hoogeveen | namens Marcel Noorlander RA

Achtergrond

Het tuchtrecht voor accountants is mede in het leven geroepen om het maatschappelijk verkeer te beschermen tegen fouten,

Lees verder →

Lakeman blijft KPMG vervolgen wegens waardering rentederivaten Vestia

6 oktober 2013 – Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie SOBI heeft beroep aangetekend tegen de tuchtuitspraak van de Accountantskamer inzake het handelen van een KPMG-accountant in de zaak van de rentederivaten Vestia. SOBI is op zich tevreden over het feit dat de accountant op 19 augustus een berisping kreeg wegens het onvoldoende controleren van de derivatenportefeuille van Vestia,

Lees verder →

Pensioenfondsen en woningcorporaties benadeeld met rentederivaten

Pensioenfondsen en woningcorporaties zijn op meerdere manieren door banken benadeeld, bij voorbeeld door verkoop van onnodige rentederivaten, onnodige valuta-derivaten of als onrechtmatig optredende beheerders van pensioenfondsen. Dit laatste gebeurt soms door dochtermaatschappijen van banken die als pensioenbeheerders optreden en de belangen van de banken laten prevaleren boven de belangen van de pensioenfondsen.

Lees verder →