Categorie: Persberichten

DNB president Nout Wellink misleidt de media

In reactie op het persbericht van Hypotheekleed en Centralebankclaim van 7 maart 2011 hebben Nout Wellink c.s. dezelfde dag aan meerdere media ten onrechte meegedeeld dat De Nederlandse Bank geen civiele procedure tegen Hypotheekleed en Centralebankclaim had gestart. Deze mededeling…

Belgacom/Scarlet

SOBI adviseert Belgacom om bij Scarlet een extreem goed due diligence onderzoek te laten verrichten om te voorkomen dat aandeelhouder Belgacom door de aankoop van Scarlet benadeeld kunnen worden. SOBI verwijst in haar brief, waarvan afschrift aan de Belgische minister…

Hypotheekleed: commissarissen DNB moeten ingrijpen

Het bestuur van de stichting Hypotheekleed heeft er bij de Raad van Commissarissen van De Nederlandse Bank op aangedrongen Nout Wellink te verzoeken binnen een maand ontslag te nemen omdat commissarissen anders zélf meewerken aan de afbraak van het publiek…

Rechtbank: Ex-top CSS hoofdelijk aansprakelijk

  Ex-top CSS hoofdelijk aansprakelijk voor schade na  misleidende informatie   Bilthoven, 6 mei 2010 – De rechtbank Amsterdam heeft in een tussenvonnis geoordeeld dat drie voormalige bestuurders van het in 2002 gefailleerde beursfonds CSS Holding wegens het publiceren van…

Lakeman wint Kort Geding van Bontekoe

De President van de Rechtbank Amsterdam heeft Marja Bontekoe, auteur van Mai Spijkers’ Uitgeverij Prometheus, bij vonnis van 8 april 2010 verboden Lakeman als een bedrieger af te schilderen. Bontekoe had bij de behandeling van het kort geding al haar…

Pieter Lakeman eist rectificatie van John van den Heuvel

SOBI-voorzitter Pieter Lakeman en de Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie SOBI hebben misdaadverslaggever John van den Heuvel van het dagblad De Telegraaf voor de rechtbank Amsterdam gedagvaard. Lakeman en SOBI eisen rectificatie en schadevergoeding. Van den Heuvel had eerder geweigerd een…

Pleidooi inzake tuchtklacht Ernst & Young

Raad van Tucht voor Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten te ‘s-Gravenhage Zaaknummer:             1353/08.47 Zitting:                        9 november 2009 Klaagster:                   P1 Holding BV Betrokkene:                J.G.K. van der Zanden RA (Ernst & Young) Pleitnota namens klaagster Ontvankelijkheid Klaagster heeft op dit punt niets toe…

Tuchtklacht Prof. dr. R.J.M. Dassen

De tuchtklacht van SOBI tegen de voorzitter van Deloitte, Prof. dr. R.J.M. Dassen RA, wegens zijn rol bij de boekhoudfraude van Ahold, wordt op 12 oktober 2009 om 10:00 uur in het openbaar behandeld door de Raad van Tucht voor…