Category: SOBI Blog

Klacht tegen Mr. Bijleveld afgewezen

Klacht tegen Mr Bijleveld volgens Raad van Discipline ongegrond

De klacht die MBS Raad BV in mei 2015 tegen advocaat Mr. H.C. Bijleveld had ingediend is door de Raad van Discipline op 17 oktober 2016 ongegrond verklaard omdat MBS Raad geen nadeel van de gedragingen van Mr.

Lees verder →

Verzoek AFM om opschorting SOBI-klacht

De Autoriteit Financiële Markten (AFM), die al jarenlang toegang heeft tot de accountantsdossiers van Vestia, heeft aan de Rechtbank Zwolle (Accountantskamer) aangekondigd dat ze binnen drie maanden na heden een tuchtklacht gaat indienen tegen KPMG accountant Noorlander wegens zijn tekortschietende controle bij de jaarrekening 2010 van Vestia.

Lees verder →

Verweerschrift KPMG tegen klacht SOBI inzake Vestia

KPMG heeft op 29 juni bij de Accountantskamer een verweerschrift ingediend tegen de klacht van SOBI. Daarin verdedigt KPMG het derivatenbeleid van Vestia. De accountant stelt dat Vestia bij haar derivatenhandel binnen het treasurystatuut is gebleven van KPMG is gebleven en: ‘Resumerend kan worden gesteld dat Vestia een gedegen derivatenbeleid voerde’.

Lees verder →

SOBI wint tuchtklacht voor parkeerbedrijf P1 tegen Ernst & Young

De Accountantskamer heeft Ernst & Young veroordeeld wegens een rapport dat het bureau in 2002 voor B&W van Maastricht en Q-Park had opgesteld.

SOBI had de klacht voor het parkeerbedrijf P1 ingediend. B&W heeft rapport gebruikt om de gemeenteraad ervan te overtuigen dat de overdracht van een aantal gemeentelijke parkeergarages aan Q-Park voor de gemeente een voordelige zaak was.

Lees verder →

Ongunstige Vestia-deal mogelijk resultaat van afpersing

 

De overeenkomst van Woningcorporatie Vestia en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw met de banken waarbij de banken 2,0 van de 2,5 mrd. winst definitief hebben ontvangen is mogelijk het resultaat van afpersing.

Vestia en het Waarborgfonds hebben maandenlang voet bij stuk gehouden in hun geschil met de banken over de verkoop van rentederivaten.

Lees verder →

Tuchtklacht tegen Vestia Accountant KPMG

Persbericht Stichting SOBI

Pieter Lakeman heeft namens Stichting SOBI een klacht ingediend tegen de accountant van KPMG die de jaarrekening 2010 van Vestia heeft goedgekeurd.

Het belangrijkste onderdeel van de klacht is dat in het jaarverslag onvolledige en misleidende informatie is verschaft over de cruciale rentederivaten.

Lees verder →

Veroordeling Ernst & Young inzake Q-Park definitief

Ernst & Young legt zich neer bij de veroordeling door de Accountantskamer inzake Q-Park. Een topaccountant van Ernst & Young, J.G.K. van der Zanden, was op 22 juni 2012 getuchtigd voor de wijze waarop hij de gemeente Maastricht had voorgelicht over een voor de gemeente zeer ongunstige deal met parkeeronderneming Q-Park.

Lees verder →