Category: SOBI Blog

Hof wraakt Wortel

Nieuwersluis, 7 januari 2003 De speciale wrakingskamer van het Amsterdams Gerechtshof heeft vanmiddag om 16.25 uur de heer P.A. Wortel RA gewraakt als lid van de Ondernemingskamer die de jaarrekeningprocedure van SOBI tegen Reed Elsevier behandelt. Dat betekent dat deze…

Wrakingsverzoek jaarrekeningprocedure (2)

Nieuwersluis, 7 januari 2003 Het Amsterdams Gerechtshof laat zo juist weten dat de openbare behandeling van het wrakingsverzoek vervroegd is van 16.30 uur naar 16.00 uur. Plaats: Prinsengracht 436. Hoogachtend, P.T. Lakeman, Voorzitter SOB

Wrakingsverzoek jaarrekeningprocedure

Nieuwersluis, 7 januari 2003 In de jaarrekeningprocedure van SOBI tegen Reed Elsevier NV wordt de accountant op 9 januari a.s. door de Ondernemingskamer van het Amsterdams Gerechtshof gehoord. De heer P.A. Wortel RA blijkt lid van de kamer te zijn…

Akte SOBI tegen KPN

Ondernemingskamer Gerechtshof te Amsterdam zitting van 19 december 2002 rolnummer: 908/2001   AKTE inzake: de stichting STICHTING SOBI, gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Nieuwersluis, gemeente Loenen, eiseres, procureur: mr. G.J. Kemper tegen: de naamloze vennootschapKONINKLIJKE KPN N.V., gevestigd te…

Uitspraak jaarrekeningprocedure SOBI / KPN

Nieuwersluis, 6 november 2002 Om 13.00 uur hedenmiddag bestaat nog geen zekerheid over het doorgaan van de uitspraak op 7 november om 10.00 uur. De griffie deelde vanochtend mee dat daarover pas op 7 november ’s morgens om 9.00 uur,…

Openbare uitspraak in jaarrekeningprocedure SOBI / KPN

Nieuwersluis, 5 november 2002 De Ondernemingskamer van het Amsterdamse Gerechtshof doet op donderdagochtend 7 november om 10.00 ’s morgens in het openbaar uitspraak in de jaarrekeningprocedure van SOBI tegen KPN met betrekking tot de jaarrekening 2000 van KPN. Tijdens het…

Dagvaarding Reed Elsevier

De Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie SOBI heeft Reed Elsevier NV voor de Ondernemingskamer van het Amsterdams Gerechtshof gedagvaard in verband met de jaarrekening 2001. De complete tekst van de dagvaarding is te vinden op de website van SOBI.

SOBI stelt prijs in voor het slechtste jaarverslag

De Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie SOBI heeft besloten een jaarlijks toe te kennen prijs in te stellen voor het slechtste jaarverslag van de top 25 AEX-fondsen. De prijs is ingesteld met het doel de kwaliteit van de Nederlandse jaarverslaggeving te…

Conclusie na verhoor

Stichting onderzoek bedrijfsinformatie SOBI heeft hedenochtend bij de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam de conclusie na verhoor van de accountant (PWC) ingediend. De accountant was op 21 februari 2002 achter gesloten deuren gehoord ingevolge het bepaalde in het tussenarrest…

Jaarrekeningprocedure KPN, conclusie na verhoor

Gerechtshof Amsterdam Ondernemingskamer zitting van 23 mei 2002 rolnr. 0908/01 CONCLUSIE NA VERHOOR VAN DE ACCOUNTANT inzake: de stichting STICHTING SOBI, gevestigd te Amsterdam, eiseres, procureur: mr. G.J. Kemper tegen: de naamloze vennootschap KONINKLIJKE KPN N.V., gevestigd te Den Haag,…

Aangifte van der Hoeven

Openbaar Ministerie T.a.v. mr J.H. Tonino Parnassusweg 220 1076 AV Amsterdam fax 020-5412761 Nieuwersluis, 27 februari 2003 Geachte heer Tonino, De familie Peirano bezat drie banken voor 100%, de Banco Velox in Argentinië, de Banco Alemán in Paraguay en de…

Interview CNBC

Nieuwersluis, 4 december 2001, 16.10 uur Het interview van CNBC van hedenochtend met Pieter Lakeman, voorzitter van SOBI, heeft tot misverstanden geleid. Lakeman antwoordde op een vraag naar eventuele nieuwe juridische acties dat die niet uitgesloten waren. Daarbij had hij…

Dagvaarding Staat der Nederlanden en KPN (2)

Nieuwersluis, zondag 2 december 2001 15:00 uur De Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie SOBI heeft KPN en de Staat der Nederlanden in Kort Geding gedagvaard in verband met de lopende aandelenemissie van KPN. SOBI eist dat KPN alle informatie die zij…

Dagvaarding Staat der Nederlanden en KPN

De Stichting SOBI heeft met voldoening kennis genomen van het hedenavond genomen besluit van KPN alsnog “vrijwillig” te voldoen aan de door SOBI in Kort Geding gestelde eisen. Deze hadden betrekking op het openbaar maken van de voorwaarden waaraan het…