Categorie: Van der Hoop Bankiers

Tekort bij Van der Hoop bankiers was reeds aanwezig

In december 2005 zijn de activiteiten met betrekking tot het vermogensbeheer voor een positief bedrag verkocht. Omdat aangenomen moet worden dat dit activiteitpakket niet op de balans stond, heeft deze verkoop een boekwinst opgeleverd. De obligatieportefeuille en de hypotheekportefeuille zijn…

DNB misleidt spaarders Van der Hoop

De Nederlandse Bank heeft spaarders bij Van der Hoop misleid door in te stemmen met een plan waarbij een “reddend bankensyndicaat” in het geheim activa van Van der Hoop bankiers in zekerheid neemt en het vermogenstekort op nieuwe spaarders wordt…