Category: Reed Elsevier

Hof wraakt Wortel

Nieuwersluis, 7 januari 2003

De speciale wrakingskamer van het Amsterdams Gerechtshof heeft vanmiddag om 16.25 uur de heer P.A. Wortel RA gewraakt als lid van de Ondernemingskamer die de jaarrekeningprocedure van SOBI tegen Reed Elsevier behandelt. Dat betekent dat deze oud-voorzitter van Ernst &

Lees verder →

Wrakingsverzoek jaarrekeningprocedure (2)

Nieuwersluis, 7 januari 2003

Het Amsterdams Gerechtshof laat zo juist weten dat de openbare behandeling van het wrakingsverzoek vervroegd is van 16.30 uur naar 16.00 uur. Plaats: Prinsengracht 436.

Hoogachtend,

P.T. Lakeman,
Voorzitter SOB

Lees verder →

Wrakingsverzoek jaarrekeningprocedure

Nieuwersluis, 7 januari 2003

In de jaarrekeningprocedure van SOBI tegen Reed Elsevier NV wordt de accountant op 9 januari a.s. door de Ondernemingskamer van het Amsterdams Gerechtshof gehoord.
De heer P.A. Wortel RA blijkt lid van de kamer te zijn die over de jaarrekeningzaak van SOBI tegen Reed Elsevier zal oordelen.

Lees verder →

Dagvaarding Reed Elsevier

De Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie SOBI heeft Reed Elsevier NV voor de Ondernemingskamer van het Amsterdams Gerechtshof gedagvaard in verband met de jaarrekening 2001. De complete tekst van de dagvaarding is te vinden op de website van SOBI.

Lees verder →