Categorie: Q-Park

Institutionele beleggers Q-Park misleid

De Stichting SOBI heeft een nieuwe tuchtklacht tegen Ernst & Young ingediend wegens het goedkeuren van de jaarrekening 2007 van Q-Park.  De grondslagen waarmee het resultaat en het eigen vermogen zijn berekend zijn op een groot aantal punten gewijzigd zonder dat dat in…

Tuchtklacht E & Y inzake jaarrekening 2007 Q-Park

Klacht SOBI namens P1 Holding tegen J.G.K. van der Zanden RA m.b.t. de jaarrekening 2007 van Q-Park NV.   Betrokkene heeft de jaarrekening 2007 van de te Amsterdam gevestigde en in Maastricht kantoorhoudende naamloze vennootschap Q-Park NV (prod 1) ten…

Ernst & Young inzake PPS Maastricht

SOBI heeft op verzoek van P1 Holding BV een tuchtklacht ingediend tegen Ernst &Young in verband met een rapport voor de gemeente Maastricht over publiek private samenwerking (PPS). Klacht P1 Holding BV / J.G.K. van der Zanden RA