Categorie: PricewaterhouseCoope

Uitspraak tuchtklacht tegen Schiphol accountant PwC

De Raad van Tucht heeft hedenochtend uitspraak gedaan in de klacht van SOBI tegen PricewaterhouseCoopers SOBI had de klacht ingediend omdat uit de jaarrekening 2004 van NV luchthaven Schiphol niet blijkt welk financieel risico (€ 100 mio) de luchthaven loopt…

SOBI dient tuchtklacht in tegen PricewaterhouseCoopers

De Stichting SOBI heeft een tuchtklacht tegen PricewaterhouseCoopers ingediend wegens het goedkeuren van de jaarrekening 2004 van de NV Luchthaven Schiphol. De jaarrekening van Schiphol geeft naar het oordeel van SOBI onvoldoende inzicht in de financiële risico’s die Schiphol loopt…

Conclusie na verhoor

Stichting onderzoek bedrijfsinformatie SOBI heeft hedenochtend bij de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam de conclusie na verhoor van de accountant (PWC) ingediend. De accountant was op 21 februari 2002 achter gesloten deuren gehoord ingevolge het bepaalde in het tussenarrest…