Category: Dossierberichten

Jaarrekeningprocedure KPN, conclusie na verhoor

Gerechtshof Amsterdam Ondernemingskamer zitting van 23 mei 2002 rolnr. 0908/01 CONCLUSIE NA VERHOOR VAN DE ACCOUNTANT inzake: de stichting STICHTING SOBI, gevestigd te Amsterdam, eiseres, procureur: mr. G.J. Kemper tegen: de naamloze vennootschap KONINKLIJKE KPN N.V., gevestigd te Den Haag,…

Aangifte van der Hoeven

Openbaar Ministerie T.a.v. mr J.H. Tonino Parnassusweg 220 1076 AV Amsterdam fax 020-5412761 Nieuwersluis, 27 februari 2003 Geachte heer Tonino, De familie Peirano bezat drie banken voor 100%, de Banco Velox in Argentinië, de Banco Alemán in Paraguay en de…

Dagvaarding Staat der Nederlanden en KPN (2)

Nieuwersluis, zondag 2 december 2001 15:00 uur De Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie SOBI heeft KPN en de Staat der Nederlanden in Kort Geding gedagvaard in verband met de lopende aandelenemissie van KPN. SOBI eist dat KPN alle informatie die zij…

Dagvaarding Staat der Nederlanden en KPN

De Stichting SOBI heeft met voldoening kennis genomen van het hedenavond genomen besluit van KPN alsnog “vrijwillig” te voldoen aan de door SOBI in Kort Geding gestelde eisen. Deze hadden betrekking op het openbaar maken van de voorwaarden waaraan het…

Aanvulling Jaarrekeningprocedure KPN

In de jaarrekeningprocedure heeft KPN op 18 oktober 2001 haar schriftelijke reactie (conclusie van antwoord) bij de Ondernemingskamer ingediend. De volgende stap in deze procedure is dat de Ondernemingskamer een datum zal bepalen waarop de accountant wordt gehoord. Dit horen…

KPN gaat 18 oktober antwoord geven in jaarrekeningzaak

Nieuwersluis, 10 september 2001 De Ondernemingskamer van het Amsterdams Gerechtshof, waar de jaarrekeningprocedure van SOBI tegen KPN zich afspeelt, heeft bepaald dat KPN uiterlijk 18 oktober schriftelijk moet reageren op de dagvaarding van SOBI. SOBI heeft vervolgens meegedeeld geen uitstel…

SOBI dagvaardt KPN

Heden, de tiende juli 2001 (tweeduizendéén), ten verzoeke van de Stichting Stichting SOBI, gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Nieuwersluis, gemeente Loenen, te dezer zake domicilie kiezende te Amsterdam aan de Van Eeghenstraat 98 (1071 GL), ten kantore van de procureur…

Brief aandeelhoudersvergadering KPN

Nieuwersluis, 5 december 2001 De tuchtzaak waarna verwezen wordt betreft het Hoger Beroep tegen Ernst & Young in verband met een klacht dat Ernst & Young onder hun ogen gepleegde grootschalige lactosefraudes door Friesland Coberco (voorheen Heino Krause) niet had…