Category: Kredietcrisis

Financial Times steunt visie Pieter Lakeman over plan Geithner

Peyton Young, hoogleraar economie aan de Universiteit van Oxford, licht in de Financial Times van 2 april 2009 toe hoe de Amerikaanse minister van Financiën Tim Geithner met zijn plan van 24 maart 2009 de Amerikaanse schatkist leegzuigt. Daarmee steunt hij de analyse die Pieter Lakeman op 25 maart 2009 op deze website naar voren bracht.

Lees verder →

Amerikaanse minister van financiën Geithner zuigt schatkist leeg

Op 24 maart publiceerde de Amerikaanse minister van Financiën Tim Geithner een nieuwe stap ter bevoordeling van Amerikaanse hedge-fondsen. Eind 2008 had zijn voorganger Hank Paulson al circa $ 750 miljard belastinggeld uitgetrokken voor steun aan banken en verzekeringsmaatschappijen (AIG) die door bonus-trekkers hun eigen vermogen verspeeld hadden.

Lees verder →

Kredietcrisis is een vermogenscrisis

Al in 2007 hebben de centrale banken maatregelen genomen om de liquiditeit van het bankwezen en het vertrouwen van de banken onderling te herstellen. De kredietcrisis is echter geen liquiditeits- of vertrouwenscrisis van het bankwezen maar een vermogenstekort bij de banken.

Lees verder →

Europese Commissie discrimineert verzekeraars en andere bedrijven

Enkele dagen nadat de regeringsleiders van de eurolanden de “bevoegde autoriteiten” hadden opgeroepen de boekhoudregels voor banken te versoepelen heeft de Europese Commissie aan die oproep voldaan. Banken hoeven hun beleggingen op basis van subprime hypotheken niet meer voor de reële marktwaarde in hun balans op te nemen.

Lees verder →

Sinterklaas op 5 november

Op 3 april 2006 maakte CNN bekend dat president Bush zijn toenmalige minister van Financiën Snow wilde vervangen maar geen geschikte kandidaat kon vinden. Op 30 mei 2006 maakte Bush echter bekend dat “Hank” Henri Paulson, president-directeur van zakenbank Goldman Sachs,

Lees verder →

Steunmaatregel ECB gevoelig voor misbruik, concludeert SOBI

De maatregelen die de Europese Centrale Bank op 12 december 2007 heeft genomen om liquiditeit aan de financiële markten ter beschikking te stellen zijn gevoelig voor misbruik en komen voornamelijk Amerikaanse schuldeisers ten goede, concludeert SOBI.

De ECB leent $ 40 miljard van de Amerikaanse FED om voor een termijn van zes maanden door te lenen aan anonieme Europese banken die door hun verliezen op subprimeleningen zelf geen geld meer kunnen opnemen.

Lees verder →

Verzoek aan Europese Commissie

De stichting SOBI vraagt

de Europese Commissie haar in augustus aangekondigde onderzoek naar Amerikaanse ratingbureaus uit te breiden tot de rol van het Amerikaanse bankwezen en de wijze waarop Europese pensioenfondsen zijn benadeeld.
SOBI wijst in een heden verzonden brief aan de Europees Commissaris McCreevy op de essentiële rol van Amerikaanse banken bij de verkoop van onvolwaardig schuldpapier en schetst de wijze waarop Amerikaanse banken door het bewust in omloop brengen van onvolwaardig schuldpapier de kredietcrisis hebben veroorzaakt.

Lees verder →