Category: KPN

SOBI wint opnieuw van KPN

De Hoge Raad heeft de eis van KPN dat haar jaarrekening 2000 alsnog zou worden goedgekeurd afgewezen. Daarmee is SOBI materieel in het gelijk gesteld. De Ondernemingskamer had de jaarrekening van KPN eerder op verzoek van SOBI vernietigd. Wel heeft de Hoge Raad bepaald dat de Ondernemingskamer haar beslissing op enkele punten onvoldoende heeft gemotiveerd en de zaak naar de Ondernemingskamer terugverwezen om de motivering aan te vullen.

Lees verder →

SOBI wint jaarrekeningprocedure tegen KPN

KPN moet zijn jaarrekening over 2000 opnieuw opmaken. De Ondernemingskamer heeft geoordeeld dat de eisen van SOBI op essentiële onderdelen voor toewijzing vatbaar zijn. KPN is ook in de proces-kosten veroordeeld.
De belangrijkste elementen uit de uitspraak van de Ondernemingskamer zijn de volgende:

Lees verder →

Akte SOBI tegen KPN

Ondernemingskamer
Gerechtshof te Amsterdam
zitting van 19 december 2002
rolnummer: 908/2001

 

AKTE

inzake:

de stichting STICHTING SOBI,
gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Nieuwersluis, gemeente Loenen,
eiseres,
procureur: mr.

Lees verder →

Uitspraak jaarrekeningprocedure SOBI / KPN

Nieuwersluis, 6 november 2002

Om 13.00 uur hedenmiddag bestaat nog geen zekerheid over het doorgaan van de uitspraak op 7 november om 10.00 uur. De griffie deelde vanochtend mee dat daarover pas op 7 november ’s morgens om 9.00 uur,

Lees verder →

Jaarrekeningprocedure KPN, conclusie na verhoor

Gerechtshof Amsterdam
Ondernemingskamer
zitting van 23 mei 2002
rolnr. 0908/01

CONCLUSIE NA VERHOOR VAN DE ACCOUNTANT

inzake:

de stichting STICHTING SOBI,
gevestigd te Amsterdam,
eiseres,
procureur: mr. G.J. Kemper

tegen:

de naamloze vennootschap
KONINKLIJKE KPN N.V.,

Lees verder →

Dagvaarding Staat der Nederlanden en KPN (2)

Nieuwersluis, zondag 2 december 2001 15:00 uur

De Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie SOBI heeft KPN en de Staat der Nederlanden in Kort Geding gedagvaard in verband met de lopende aandelenemissie van KPN.
SOBI eist dat KPN alle informatie die zij in samenhang met de emissie aan grootaandeelhouder Staat der Nederlanden heeft verschaft en niet in het emissieprospectus voorkomt,

Lees verder →

Dagvaarding Staat der Nederlanden en KPN

De Stichting SOBI heeft met voldoening kennis genomen van het hedenavond genomen besluit van KPN alsnog “vrijwillig” te voldoen aan de door SOBI in Kort Geding gestelde eisen. Deze hadden betrekking op het openbaar maken van de voorwaarden waaraan het bankenconsortium op 16 november een lening van € 2,5 mrd aan KPN had verschaft.

Lees verder →

Aanvulling Jaarrekeningprocedure KPN

In de jaarrekeningprocedure heeft KPN op 18 oktober 2001 haar schriftelijke reactie (conclusie van antwoord) bij de Ondernemingskamer ingediend. De volgende stap in deze procedure is dat de Ondernemingskamer een datum zal bepalen waarop de accountant wordt gehoord. Dit horen zal achter gesloten deuren plaats vinden.

Lees verder →

KPN gaat 18 oktober antwoord geven in jaarrekeningzaak

Nieuwersluis, 10 september 2001

De Ondernemingskamer van het Amsterdams Gerechtshof, waar de jaarrekeningprocedure van SOBI tegen KPN zich afspeelt, heeft bepaald dat KPN uiterlijk 18 oktober schriftelijk moet reageren op de dagvaarding van SOBI. SOBI heeft vervolgens meegedeeld geen uitstel te accepteren.

Lees verder →

SOBI dagvaardt KPN

Heden, de tiende juli 2001 (tweeduizendéén), ten verzoeke van de Stichting Stichting SOBI, gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Nieuwersluis, gemeente Loenen, te dezer zake domicilie kiezende te Amsterdam aan de Van Eeghenstraat 98 (1071 GL), ten kantore van de procureur mr.

Lees verder →

Brief aandeelhoudersvergadering KPN

Nieuwersluis, 5 december 2001

De tuchtzaak waarna verwezen wordt betreft het Hoger Beroep tegen Ernst & Young in verband met een klacht dat Ernst & Young onder hun ogen gepleegde grootschalige lactosefraudes door Friesland Coberco (voorheen Heino Krause) niet had gemeld.

Lees verder →