Categorie: KPN

SOBI wint opnieuw van KPN

De Hoge Raad heeft de eis van KPN dat haar jaarrekening 2000 alsnog zou worden goedgekeurd afgewezen. Daarmee is SOBI materieel in het gelijk gesteld. De Ondernemingskamer had de jaarrekening van KPN eerder op verzoek van SOBI vernietigd. Wel heeft…

SOBI wint jaarrekeningprocedure tegen KPN

KPN moet zijn jaarrekening over 2000 opnieuw opmaken. De Ondernemingskamer heeft geoordeeld dat de eisen van SOBI op essentiële onderdelen voor toewijzing vatbaar zijn. KPN is ook in de proces-kosten veroordeeld. De belangrijkste elementen uit de uitspraak van de Ondernemingskamer…

Akte SOBI tegen KPN

Ondernemingskamer Gerechtshof te Amsterdam zitting van 19 december 2002 rolnummer: 908/2001   AKTE inzake: de stichting STICHTING SOBI, gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Nieuwersluis, gemeente Loenen, eiseres, procureur: mr. G.J. Kemper tegen: de naamloze vennootschapKONINKLIJKE KPN N.V., gevestigd te…

Uitspraak jaarrekeningprocedure SOBI / KPN

Nieuwersluis, 6 november 2002 Om 13.00 uur hedenmiddag bestaat nog geen zekerheid over het doorgaan van de uitspraak op 7 november om 10.00 uur. De griffie deelde vanochtend mee dat daarover pas op 7 november ’s morgens om 9.00 uur,…

Openbare uitspraak in jaarrekeningprocedure SOBI / KPN

Nieuwersluis, 5 november 2002 De Ondernemingskamer van het Amsterdamse Gerechtshof doet op donderdagochtend 7 november om 10.00 ’s morgens in het openbaar uitspraak in de jaarrekeningprocedure van SOBI tegen KPN met betrekking tot de jaarrekening 2000 van KPN. Tijdens het…

Jaarrekeningprocedure KPN, conclusie na verhoor

Gerechtshof Amsterdam Ondernemingskamer zitting van 23 mei 2002 rolnr. 0908/01 CONCLUSIE NA VERHOOR VAN DE ACCOUNTANT inzake: de stichting STICHTING SOBI, gevestigd te Amsterdam, eiseres, procureur: mr. G.J. Kemper tegen: de naamloze vennootschap KONINKLIJKE KPN N.V., gevestigd te Den Haag,…

Dagvaarding Staat der Nederlanden en KPN (2)

Nieuwersluis, zondag 2 december 2001 15:00 uur De Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie SOBI heeft KPN en de Staat der Nederlanden in Kort Geding gedagvaard in verband met de lopende aandelenemissie van KPN. SOBI eist dat KPN alle informatie die zij…

Dagvaarding Staat der Nederlanden en KPN

De Stichting SOBI heeft met voldoening kennis genomen van het hedenavond genomen besluit van KPN alsnog “vrijwillig” te voldoen aan de door SOBI in Kort Geding gestelde eisen. Deze hadden betrekking op het openbaar maken van de voorwaarden waaraan het…

Aanvulling Jaarrekeningprocedure KPN

In de jaarrekeningprocedure heeft KPN op 18 oktober 2001 haar schriftelijke reactie (conclusie van antwoord) bij de Ondernemingskamer ingediend. De volgende stap in deze procedure is dat de Ondernemingskamer een datum zal bepalen waarop de accountant wordt gehoord. Dit horen…

KPN gaat 18 oktober antwoord geven in jaarrekeningzaak

Nieuwersluis, 10 september 2001 De Ondernemingskamer van het Amsterdams Gerechtshof, waar de jaarrekeningprocedure van SOBI tegen KPN zich afspeelt, heeft bepaald dat KPN uiterlijk 18 oktober schriftelijk moet reageren op de dagvaarding van SOBI. SOBI heeft vervolgens meegedeeld geen uitstel…

SOBI dagvaardt KPN

Heden, de tiende juli 2001 (tweeduizendéén), ten verzoeke van de Stichting Stichting SOBI, gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Nieuwersluis, gemeente Loenen, te dezer zake domicilie kiezende te Amsterdam aan de Van Eeghenstraat 98 (1071 GL), ten kantore van de procureur…

Brief aandeelhoudersvergadering KPN

Nieuwersluis, 5 december 2001 De tuchtzaak waarna verwezen wordt betreft het Hoger Beroep tegen Ernst & Young in verband met een klacht dat Ernst & Young onder hun ogen gepleegde grootschalige lactosefraudes door Friesland Coberco (voorheen Heino Krause) niet had…