Category: Heino Krause

Melkveehouders Heino Krause kunnen schade niet op Coberco verhalen

Dit volgt uit de beslissing van de Hoge Raad van hedenochtend, waarin het eerdere oordeel van het Gerechtshof te Arnhem werd bevestigd. De 212 melkveehouders, allen voormalig lid van de zuivelcoöperatie Heino Krause, blijken hun schade van enkele tientallen miljoenen euro’s niet op Coberco te kunnen verhalen als gevolg van het fusiecontract dat in 1991 tussen Heino Krause en Coberco is gesloten.

Lees verder →

Gedupeerden melkfraude krijgen geen schadevergoeding

De 212 melkveehouders die de dupe waren geworden van een grootscheepse fraude en wanbeleid in hun eigen coöperatie Heino Krause hebben geen recht op schadevergoeding. Het Gerechtshof Arnhem heeft vandaag alle eisen van de boeren afgewezen. Ze eisten gemiddeld ongeveer 150.000 euro per gedupeerde.

Lees verder →