Categorie: DSB

DNB president Nout Wellink misleidt de media

In reactie op het persbericht van Hypotheekleed en Centralebankclaim van 7 maart 2011 hebben Nout Wellink c.s. dezelfde dag aan meerdere media ten onrechte meegedeeld dat De Nederlandse Bank geen civiele procedure tegen Hypotheekleed en Centralebankclaim had gestart. Deze mededeling…

Brief aan Raad van Commissarissen DNB

Stichting Hypotheekleed Soestdijkseweg Zuid 259 3721 AE Bilthoven Raad van Commissarissen DNB Postbus 98 1000 AB Amsterdam Bilthoven, 5 juli 2010 Dames en heren, Het bestuur van de stichting Hypotheekleed dringt er bij U op aan de president-directeur van DNB,…

Vervolggesprek met curatoren DSB

Het bestuur van hypotheekleed, onder voorzitterschap van Pieter Lakeman, heeft op 6 april jl. een tweede gesprek met curatoren van DSB gevoerd. Ook dit gesprek verliep in open en constructieve sfeer. Afgesproken is dat op 21 april een derde gesprek zal plaats…

Lakeman wint Kort Geding van Bontekoe

De President van de Rechtbank Amsterdam heeft Marja Bontekoe, auteur van Mai Spijkers’ Uitgeverij Prometheus, bij vonnis van 8 april 2010 verboden Lakeman als een bedrieger af te schilderen. Bontekoe had bij de behandeling van het kort geding al haar…

Scheltema steunt Wellink

Prof. Mr. Scheltema heeft een toets uitgevoerd op het onderzoek dat De Nederlandse Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) tezamen hebben uitgevoerd naar deskundigheid en betrouwbaarheid van ABNAMRO directeur Zalm. DNB vindt dat Zalm geschikt en betrouwbaar is.…

Pieter Lakeman eist rectificatie van John van den Heuvel

SOBI-voorzitter Pieter Lakeman en de Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie SOBI hebben misdaadverslaggever John van den Heuvel van het dagblad De Telegraaf voor de rechtbank Amsterdam gedagvaard. Lakeman en SOBI eisen rectificatie en schadevergoeding. Van den Heuvel had eerder geweigerd een…

Brief Hypotheekleed aan curatoren DSB

Stichting Hypotheekleed p/a Soestdijkseweg Zuid 259 3721 AE Bilthoven       AANTEKENEN MET BERICHT VAN ONTVANGST Houthoff Buruma N.V. T.a.v. de weledelgestrenge heer mr. R.J. Schimmelpenninck Gustav Mahlerplein 50 1082 MA Amsterdam   Bilthoven, 23 december 2009   Betreft:           …