Category: Akzo Nobel

AKZO Nobel: Verhoor accountant

In de jaarrekeningprocedure van SOBI tegen Akzo Nobel met betrekking tot de jaarrekening 2002 heeft de ondernemingskamer op 18 september 2003 in een tussenarrest bepaald dat de accountant voor verhoor op 30 oktober 2003 te 10:00 uur zal worden opgeroepen.

Lees verder →

SOBI dagvaardt AKZO Nobel

Nieuwersluis, 11 juni 2003

De Stichting SOBI heeft AKZO Nobel voor de Ondernemingskamer van het Amsterdams Gerechtshof gedagvaard in verband met de jaarrekening 2002.
AKZO Nobel heeft volgens SOBI niet een winst van € 818 mln behaald maar een verlies van € 260 mln geleden en dit gemaskeerd door personeelslasten (pensioenlasten) buiten het resultaat van de reserves af te boeken (p.

Lees verder →