Category: Ahold/Deloitte

Pleitnota voor de Raad van Tucht inzake Ahold/Deloitte

Raad van Tucht voor Registeraccountants en accountants- administratieconsulenten te `s-Gravenhage 27 november 2006   Inzake:Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie SOBI tegen De heer drs. L.J. van den Dries Voor het gemak van uw griffier kan ik meedelen dat de toelichting van…

SOBI kritiseert beslissing om Deloitte niet te vervolgen

Openbaar Ministerie vervolgt Deloitte niet SOBI heeft vandaag in een brief aan het Openbaar Ministerie kritiek geuit op de recente beslissing om Deloitte niet te vervolgen. Het Openbaar Ministerie besliste onlangs dat het Deloitte niet zal vervolgen omdat Deloitte zelf…

Brief SOBI aan Openbaar Ministerie

26Betreft: Strafvervolging Deloitte en drs. L.J. van den Dries RA Hierbij reageer ik op uw schrijven van 13 dezer. Ons verzoek d.d. 3 maart 2006 tot vervolging van Deloitte en Van den Dries over te gaan was onder meer gebaseerd…

Tuchtzitting Deloitte/Ahold uitgesteld

De Raad van Tucht heeft zojuist per fax aan SOBI en de advocaat van Deloitte meegedeeld dat de zitting van de Raad van Tucht, die 26 juni 2006 zou plaatsvinden, is uitgesteld tot ‘een datum in september of oktober 2006’…

SOBI geeft argumenten aan advocaat ex-Ahold bestuurderen

Betreft: Strafzaak Ahold/Deloitte Geachte heer Sjocrona, SOBI zou het toejuichen wanneer de vier ex-bestuurderen en –commissarissen van Ahold veroordeeld zouden worden wegens valsheid in geschrifte, het publiceren van onjuiste jaarrekeningen en misleiding van aandeelhouders maar SOBI zou het buitengewoon betreuren…

Pleitnota voor de Raad van Tucht

Raad van Tucht voor Registeraccountants en accountants- administratieconsulenten te `s-Gravenhage 27 november 2006 Inzake:Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie SOBI tegen De heer drs. L.J. van den Dries Voor het gemak van uw griffier kan ik meedelen dat de toelichting van SOBI…

Brief aan minister Donner

Minister van justitie P.H. Donner   Nieuwersluis, 3 maart 2006 Betreft: Verzoek strafvervolging in te stellen tegen Deloitte en drs. L.J. van den Dries RA Excellentie, Sinds het kabinet Kok de zelfstandigheid van het Openbaar Ministerie in Nederland heeft beëindigd…

Strafklacht tegen Deloitte inzake Ahold

Functioneel Parket De heer Mr. H.J.Th. Biemond Mevrouw mr A. van Dis-Setz Nieuwersluis, 3 maart 2006 Betreft: Verzoek strafvervolging in te stellen tegen Deloitte en drs. L.J. van den Dries RA Edelachtbare heer, edelachtbare vrouwe, Hierbij verzoek ik u zo…

Strafklacht SOBI tegen Deloitte inzake Ahold

De Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie SOBI heeft vandaag formele strafklachten ingediend tegen het accountantskantoor Deloitte en tegen John van den Dries, die namens Deloitte onjuiste jaarrekeningen van Ahold heeft goedgekeurd. De klacht is ingediend bij minister Donner omdat deze feitelijk…