Category: Ahold/Deloitte

Het Openbaar Ministerie misleidt publiek

Het functioneel parket van Openbaar Ministerie heeft bij het intrekken van haar tuchtklacht tegen Deloitte (Van den Dries) inzake Ahold op 8 april drie onware redenen opgegeven: Van den Dries was al door het College van Beroep voor het bedrijfsleven…

Stand van zaken AHDeloitteClaim 3 april 2009

Alle tegenpartijen, Deloitte Nederland BV, Deloitte US en Michiel Meurs, hebben bezwaar gemaakt tegen het feit dat we voor een Nederlandse rechter willen procederen. Zij zijn van mening dat een Nederlandse rechter niet mag oordelen over schadeclaims van Nederlandse aandeelhouders…

Financiële afwikkeling Class Action Ahold

De schikking/settlement van Ahold met Entwistle & Capucci en de VEB van 2005/2006 omvatte twee elementen. Als onderdeel van de schikking trok de VEB de jaarrekeningprocedures en het enqueteverzoek tegen Ahold in met dien verstande dat het enqueterapport van de Ondernemingskamer…

Commentaar SOBI op Ahold strafzaak

1.         Waar hebben we het over? De uitspraak van het Hof is voor aandeelhouders Nederlanders in het algemeen teleurstellend. Het beeld rijst op dat sprake is van klassejustitie maar dat is niet het geval. Aan de orde is grootschalig falen…

Bevel aan het Openbaar Ministerie

Per elektronische post   Gerechtshof Amsterdam Strafkamer Griffier de Weledelgestrenge heer Mr. A.A.M. van Gorp Postbus 1312 1000 BH Amsterdam     Parketnummers:        23-002815-06      23-002816-06        23-002828-06        23-003421-06     Nieuwersluis, 13 januari 2009   Weledelgestrenge heer,   Namens de door…

Entwistle & Capucci en VEB verliezen van Deloitte

Op 5 januari heeft een Amerikaanse rechter in hoger beroep de schadeclaim van het Amerikaanse advocatenkantoor Entwistle & Capucci tegen Deloitte afgewezen. Op 28 november 2005 waren Ahold en Entwistle & Capucci een schikking aangegaan waarbij Ahold $ 1,1 miljard…

“Amerikaans (class action) recht niet geldig in Nederland”

In de schadeprocedure die SOBI namens enkele honderden aandeelhouders voor de rechtbank Amsterdam tegen Deloitte en oud-bestuurders Ahold voert, hebben gedaagden op 9 juli 2008 in een ‘incidentele conclusie inhoudende exceptie van onbevoegdheid’ naar voren gebracht dat de Nederlandse rechter…

Klacht Biewinga en Dassen

SOBI wil alsnog straf voor Deloitte-voorzitter Dassen in zaak Ahold. Als gevolg van een valse opgave en het zwijgen van  twee opeenvolgende bestuursvoorzitters van Deloitte is de verkeerde accountant gestraft voor de tekortschietende controle bij de jaarrekening 2001 van Ahold.…

Klacht Biewinga en Dassen

Raad van Tucht voor Registeraccountants en Accountants-administratieconsulenten te  Amsterdam Mr D.A. van der Stelt Strawinskylaan 1999 1077 XV AMSTERDAM Raad van Tucht voor Registeraccountants en Accountants-administratieconsulenten te ‘s-Gravenhage Secretaris Mr J.P. van Ginkel Postbus 85996 2508 CR ‘s-Gravenhage Nieuwersluis, 12…

SOBI wint van Deloitte

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft hedenochtend geoordeeld dat Deloitte de controle bij US-Foodservice onvoldoende juist heeft uitgevoerd. Hiermee is het oordeel van de Raad van Tucht van 12 maart 2007 bevestigd. Daarnaast is Deloitte ook nog eens…