Categorie: Ahold/Deloitte

Procedure tegen Deloitte inzake Ahold

Bilthoven Op maart 2007 won SOBI een tuchtklacht tegen de accountant die namens Deloitte & Touche Accountants de misleidende jaarrekeningen 2000 en 2001 van Ahold had goedgekeurd. Hij kreeg een schriftelijke berisping die in hoger beroep bevestigd werd. Inmiddels was…

Conclusie van antwoord op Vrijwaringsincident Deloitte.

Verzoek tot niet ontvankelijk verklaring Deloitte en/of afwijzing vordering Deloitte in het vrijwaringsincident.   In de hoofdzaak, het bevoegdheidsincident en de oproeping van vrijwaring van Deloitte Nederland, heeft de Rechtbank Amsterdam bij vonnis van 23 juni 2010 in de hoofdzaak voor akte…

Pleidooien tegen Deloitte op 2 december 2009

De rechtbank Amsterdam heeft de pleidooien in de civiele procedure en de collectieve actie van SOBI en de Stichting AHDeloitteclaim tegen Deloitte Nederland, Deloitte US en Michiel Meurs (ex financieel directeur van Koninklijke Ahold NV) vastgesteld op 2 december 2009.…

Tuchtklacht Prof. dr. R.J.M. Dassen

De tuchtklacht van SOBI tegen de voorzitter van Deloitte, Prof. dr. R.J.M. Dassen RA, wegens zijn rol bij de boekhoudfraude van Ahold, wordt op 12 oktober 2009 om 10:00 uur in het openbaar behandeld door de Raad van Tucht voor…

SOBI verbreedt schadeactie tegen Deloitte en Michiel Meurs

Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI)heeft bij de rechtbank Amsterdam de lopende procedure tegen Deloitte Nederland, Deloitte US en Michiel Meurs (voormalig Ahold-bestuurder) uitgebreid door een collectieve actie tegen hen te starten. De collectieve actie tegen Deloitte is ingesteld ten gunste…