Category: Ahold/Deloitte

Inzake uitspraak tuchtprocedure SOBI/Deloitte

Doordat het voorlezen van de beslissing enige tijd kan duren en hetzelfde College exact om 11:00 uur een andere klacht van SOBI tegen Deloitte (wegens het goedkeuren van de jaarrekeningen van het gefailleerde beursfonds CSS Holding) in behandeling neemt heeft SOBI voorzitter Pieter Lakeman vóór 11:00 uur vermoedelijk slechts kort de gelegenheid commentaar op de uitspraak te leveren.

Lees verder →