Categorie: Commentaar

DNB overtreedt bevoegdheden

Al geruime tijd is de vraag aan de orde in hoeverre DNB zich met het her- en aftoetsen van bestuurders en commissarissen van banken en verzekeraars aan het Nederlandse vennootschapsrecht houdt. DNB is wegens overtreding van haar bevoegdheden al enkele…

Wellink moet weg

Een hartelijke gelukwens aan alle pensioengerechtigden bij het ABP is op zijn plaats. Hun incompetente topman Ed Nijpels heeft zich onder dreiging van het komende rapport Scheltema teruggetrokken. De incompetentie van Nijpels werd enkele weken geleden voor de buitenwereld een…

Inzake uitspraak tuchtprocedure SOBI/Deloitte

Doordat het voorlezen van de beslissing enige tijd kan duren en hetzelfde College exact om 11:00 uur een andere klacht van SOBI tegen Deloitte (wegens het goedkeuren van de jaarrekeningen van het gefailleerde beursfonds CSS Holding) in behandeling neemt heeft…