Category: SNS Reaal

Lakeman eist ontslag commissarissen SNS Reaal

De Meern – Pieter Lakeman, voorzitter van Sobi, vind dat zonder de lakse houding van de Raad van Commissarissen van de SNS bank, de Nationalisatie van deze bank helemaal niet nodig was geweest.
In een brandbrief aan minister Dijsselbloem van financiën eist Lakeman dat twee commissarissen bij SNS Reaal direct hun biezen moeten pakken.

Lees verder →

Functioneren Raad van Commissarissen SNS Reaal sinds 2009

Op 23 januari 2014 publiceerde de Evaluatiecommissie Nationalisatie SNS Reaal haar onderzoeksrapport. De centrale onderzoeksvraag kwam er kortweg op neer of De Nederlandsche Bank en het ministerie van Financiën tijdig en toereikend hebben gehandeld ten aanzien van SNS Reaal. Ook de samenwerking tussen De Nederlandsche Bank en het ministerie van Financiën was onderwerp van het onderzoek.

Lees verder →

Aandeelhouders SNS Reaal kunnen weer tegen SNS Reaal procederen

De Raad van State heeft de onteigening van SNS Reaal voor een belangrijk deel teruggedraaid. De aandeelhouders hebben hun schadeclaims tegen de vennootschap SNS Reaal teruggekregen. Minister Dijsselbloem had niet alleen de aandelen zelf maar ook de schadeclaims van de aandeelhouders tegen de vennootschap SNS Reaal N.V.

Lees verder →

Aandeelhouders SNS Reaal kunnen in beroep tegen onteigening

Aandeelhouders SNS Reaal en houders van achtergestelde leningen kunnen nog op maandag 11 februari met een fax-bericht bij de Raad van State in beroep tegen de onteigening door de Minister van Financien.  De fax-brief moet gericht zijn aan:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019
2500 EA Den Haag
Fax 070 365 13 80

De zaak (zaaknummer 201301173/1) wordt vrijdag 15 februari om 9.00 uur behandeld door de staatsraden Drupsteen,

Lees verder →

Waarschuwing voor aandeelhouders SNS Reaal

Het is vrijwel onmogelijk met succes bezwaar te maken tegen onteigening van de aandelen SNS Reaal. Echter, ook de schadeclaims die aandeelhouders tegen SNS Reaal in willen stellen zijn onteigend. Dat gaat volgens ons en onze advocaten te ver. Bezwaren tegen de onteigening van schadeclaims tegen SNS Reaal lijken voor juridische bestrijding bij de Raad van State vatbaar.

Lees verder →