Category: Rentederivaten

Schadeclaim tegen ABN/AMRO gestart in relatie met rentederivaten

Pieter Lakeman heeft met een aantal andere deskundigen verenigd in Swapschade B.V.  de ABN AMRO gedagvaard voor een gebundelde schadeclaim wegens ernstige misleiding met rentederivaten. De actie vindt plaats op basis van no cure, no pay. De eerste eis van Swapschade is dat de ABN AMRO geen maatregelen mag nemen tegen MKB ondernemers die zich bij de actie aansluiten.

Lees verder →

Lokale Rabobank moet derivatenschade van renteswap vergoeden

De rechtbank Oost – Brabant heeft op 26 maart 2014 een uitspraak gedaan met betrekking tot vergoeding van derivatenschade. Deze uitspraak bevat duidelijke overwegingen en oordelen. De belangrijkste worden hierna weergegeven.

Een melkveehouder sloot in mei 2008 een lening van € 1.250.000 met variabele rente af bij zijn lokale Rabobank: de Coöperatieve Rabobank Peel Noord U.A.

Lees verder →

Rabobank moet boeten voor rentemanipulatie

De Rabobank moet € 774 miljoen boete betalen wegens manipulatie van de rente. € 70 miljoen gaat naar het Nederlandse Openbaar Ministerie. Dat is niet veel. Amerikaanse en Britse toezichthouders krijgen ruim 10 keer zoveel, namelijk € 704 miljoen. De rentemanipulatie had gevolgen voor spaarders en houders van rentederivaten.

Lees verder →

Spaarders en hypotheekklanten door Libor nauwelijks benadeeld

Particuliere klanten van de Rabobank hebben nauwelijks claimkansen wegens Libor manipulaties

Rabo is met het manipuleren van de Libor onrechtmatig geweest maar wanneer je met succes wilt procederen moet je ook de hoogte van je schade bewijzen en ook nog bewijzen dat je schade door de tegenpartij is veroorzaakt.

Lees verder →

Pleidooi tegen Noorlander (KPMG) inzake Vestia

ACCOUNTANTSKAMER

Zitting 7 maart 2013

Stichting SOBI tegen Noorlander |Pleitnota

Pieter Lakeman: namens Stichting SOBI

tegen: Mr. W.F. Hendriksen | Mr. S.A.G. Hoogeveen | namens Marcel Noorlander RA

Achtergrond

Het tuchtrecht voor accountants is mede in het leven geroepen om het maatschappelijk verkeer te beschermen tegen fouten,

Lees verder →

Pensioenfondsen en woningcorporaties benadeeld met rentederivaten

Pensioenfondsen en woningcorporaties zijn op meerdere manieren door banken benadeeld, bij voorbeeld door verkoop van onnodige rentederivaten, onnodige valuta-derivaten of als onrechtmatig optredende beheerders van pensioenfondsen. Dit laatste gebeurt soms door dochtermaatschappijen van banken die als pensioenbeheerders optreden en de belangen van de banken laten prevaleren boven de belangen van de pensioenfondsen.

Lees verder →

Deloitte moet reageren op klacht SOBI over rentederivaten bij Vestia

De Accountantskamer heeft op 5 december 2012 bepaald dat Piet Klop, die namens Deloitte de jaarrekeningen 2008 en 2009 van Vestia heeft goedgekeurd, tot 16 januari 2013 de gelegenheid heeft op de repliek van SOBI te reageren.

SOBI heeft in juli 2012 een klacht tegen Piet Klop ingediend omdat risico verhogende rentederivaten in de Vestia jaarrekeningen tegen kostprijs zijn gewaardeerd in plaats van tegen marktwaarde.

Lees verder →