Category: Persberichten

De vrije val van van Vestia [boekrecensie]

De vrije val van van Vestia

Pieter Lakeman diende als eerste tuchtklachten tegen KPMG en Deloitte in wegens de wijze waarop de rentederivaten in de jaarrekeningen van Vestia gewaardeerd werden. Dat Hans Verbraeken de precieze cijfers niet weergeeft in zijn boek ‘De vrije val van Vestia’,

Lees verder →

Lakeman blijft KPMG vervolgen wegens waardering rentederivaten Vestia

6 oktober 2013 – Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie SOBI heeft beroep aangetekend tegen de tuchtuitspraak van de Accountantskamer inzake het handelen van een KPMG-accountant in de zaak van de rentederivaten Vestia. SOBI is op zich tevreden over het feit dat de accountant op 19 augustus een berisping kreeg wegens het onvoldoende controleren van de derivatenportefeuille van Vestia,

Lees verder →

Ongunstige Vestia-deal mogelijk resultaat van afpersing

20 jun 2012

De overeenkomst van Woningcorporatie Vestia en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw met de banken waarbij de banken 2,0 van de 2,5 mrd. winst definitief hebben ontvangen is mogelijk het resultaat van afpersing.

Vestia en het Waarborgfonds hebben maandenlang voet bij stuk gehouden in hun geschil met de banken over de verkoop van rentederivaten.

Lees verder →

Voorzitter Accountantskamer wijzigt standpunt

SOBI voorzitter Pieter Lakeman acht het besluit van de Accountantskamer om de behandeling van de klacht tegen Vestia accountant Noorlander (KPMG) te onderbreken onjuist.  De klacht heeft betrekking op de impliciete steun van accountants aan misstanden bij de handel in rentederivaten en vereist volgens SOBI een spoedeisende behandeling.  

Lees verder →

Tuchtklacht tegen Vestia Accountant KPMG

02 mei 2012

Persbericht Stichting SOBI

Pieter Lakeman heeft namens Stichting SOBI een klacht ingediend tegen de accountant van KPMG die de jaarrekening 2010 van Vestia heeft goedgekeurd.

Het belangrijkste onderdeel van de klacht is dat in het jaarverslag onvolledige en misleidende informatie is verschaft over de cruciale rentederivaten.

Lees verder →

SOBI wint hoger beroep tegen Ernst & Young

SOBI wint hoger beroep tegen Ernst & Young
22 sep 2011 –

Bilthoven, 22 september 2011 –

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft beslist dat de Accountantskamer van de rechtbank Zwolle alsnog een in 2008 ingediende tuchtklacht van Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie (SOBI) tegen Ernst &

Lees verder →

Rechtbank onderzoekt rol de Nederlandse Bank niet

Rechtbank onderzoekt rol de Nederlandse Bank niet
13 jul 2011 –

De Nederlandse Bank heeft recht op € 3,5 miljard uit de boedel van DSB. Dit heeft de rechtbank Amsterdam hedenochtend bepaald in een procedure die DNB tegen de stichting Hypotheekleed en de Stichting Centralebankclaim had aangespannen.

Lees verder →

Lakeman: geheim schoonwasrapport Schiphol versterkt verdenking

10 aug 2011

Bilthoven, 10 augustus 2011 – Volgens voorzitter Pieter Lakeman van Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI) heeft Schiphol manipulatie van haar jaarcijfers verhuld. Lakeman uitte eind 2010 op basis van door klokkenluiders bij hem aangedragen informatie het vermoeden dat die cijfers zijn gemanipuleerd om Schiphol-bestuurders extra bonussen uit te kunnen keren.

Lees verder →

SOBI voorzitter Pieter Lakeman vraagt maatregelen tegen Dirk Scheringa.

SOBI voorzitter Pieter Lakeman vraagt maatregelen tegen Dirk Scheringa.
09 sep 2011 –

Naar aanleiding van de start van Dirk Scheringa als factoringbedrijf heeft de Stichting SOBI in een brief aan minister van financiën De Jager gevraagd de bancaire activiteit van factoring onder toezicht van De Nederlandse Bank te stellen zodat De Nederlandse Bank in staat is de heer Scheringa een verbod op te leggen op het uitoefenen van deze activiteiten.

Lees verder →