Category: Pensioenfondsen

DNB duwt verzekeraars de afgrond in

Volgens Pieter Lakeman duwt DNB de pensioenfondsen en verzekeraars de afgrond in. Hij is vol lof over Delta Lloyd dat eindelijk tegenwicht biedt tegen het ‘bijna misdadige beleggingsbeleid’ dat DNB de sector oplegt.

De afgelopen week werd de Nederlandsche Bank (DNB) veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van bijna € 5.000.000 aan het Pensioenfonds voor de Verenigde Glasfabrieken.

Lees verder →

Benadelen van pensioenfondsen in nieuwe fase

Benadelen van pensioenfondsen in nieuwe fase

Onlangs schreef DNB aan een pensioenfonds dat dat fonds minstens 60% van haar obligaties in euro’s moet aanhouden.  Dat zou nodig zijn omdat de maandelijkse pensioenbetalingen ook in euro’s luiden en niet euro-obligaties niet snel genoeg verkocht zouden kunnen worden.

Lees verder →

SOBI onderzoekt pensioenfonds voor Apothekers SPOA

SOBI heeft voor de Nederlandse Apothekers Coöperatie NAPCO een financiële analyse opgesteld van het pensioenfonds voor Apothekers SPOA. Daarbij is geconstateerd dat het pensioenfonds er slechter voorstaat dan het zich naar de deelnemers voordoet. SPOA presteert slechter dan de pensioenfondsen waarmee het zich vergelijkt (Pensioenfonds voor Notarissen;

Lees verder →

Pensioenfondsen en woningcorporaties benadeeld met rentederivaten

Pensioenfondsen en woningcorporaties zijn op meerdere manieren door banken benadeeld, bij voorbeeld door verkoop van onnodige rentederivaten, onnodige valuta-derivaten of als onrechtmatig optredende beheerders van pensioenfondsen. Dit laatste gebeurt soms door dochtermaatschappijen van banken die als pensioenbeheerders optreden en de belangen van de banken laten prevaleren boven de belangen van de pensioenfondsen.

Lees verder →