Category: Vestia

De vrije val van van Vestia [boekrecensie]

De vrije val van van Vestia

Pieter Lakeman diende als eerste tuchtklachten tegen KPMG en Deloitte in wegens de wijze waarop de rentederivaten in de jaarrekeningen van Vestia gewaardeerd werden. Dat Hans Verbraeken de precieze cijfers niet weergeeft in zijn boek ‘De vrije val van Vestia’,

Lees verder →

Keerpunt voor schadelijke handel in rentederivaten

SOBI-voorzitter Pieter Lakeman is tevreden over het oordeel van de Accountantskamer dat KPMG de jaarrekening 2010 van Vestia ten onrechte heeft goedgekeurd.

SOBI, die in mei 2012 als eerste een klacht tegen de Vestia accountants had ingediend, is vooral tevreden omdat de gegrondverklaring van de klacht ook een waarschuwing is voor andere accountants die jaarrekeningen van ondernemingen met rentederivaten controleren.

Lees verder →

Klacht SOBI tegen Deloitte inzake rentederivaten Vestia behandeld

De Acountantskamer van de Rechtbank Zwolle/Lelystad heeft de klacht van SOBI tegen Deloitte, de voormalige accountant van Vestia, op 23 mei 2013 behandeld. De later door Vestia zelf tegen haar accountant ingediende klacht is tegelijkertijd behandeld. Beide klachten hebben betrekking op de onjuiste verwerking van de beruchte rentederivaten in de jaarrekeningen 2008 en 2009 van Vestia.

Lees verder →

Pleidooi tegen Noorlander (KPMG) inzake Vestia

ACCOUNTANTSKAMER

Zitting 7 maart 2013

Stichting SOBI tegen Noorlander |Pleitnota

Pieter Lakeman: namens Stichting SOBI

tegen: Mr. W.F. Hendriksen | Mr. S.A.G. Hoogeveen | namens Marcel Noorlander RA

Achtergrond

Het tuchtrecht voor accountants is mede in het leven geroepen om het maatschappelijk verkeer te beschermen tegen fouten,

Lees verder →

Lakeman blijft KPMG vervolgen wegens waardering rentederivaten Vestia

6 oktober 2013 – Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie SOBI heeft beroep aangetekend tegen de tuchtuitspraak van de Accountantskamer inzake het handelen van een KPMG-accountant in de zaak van de rentederivaten Vestia. SOBI is op zich tevreden over het feit dat de accountant op 19 augustus een berisping kreeg wegens het onvoldoende controleren van de derivatenportefeuille van Vestia,

Lees verder →

Verzoek AFM om opschorting SOBI-klacht


De Autoriteit Financiële Markten (AFM), die al jarenlang toegang heeft tot de accountantsdossiers van Vestia, heeft aan de Rechtbank Zwolle (Accountantskamer) aangekondigd dat ze binnen drie maanden na heden een tuchtklacht gaat indienen tegen KPMG accountant Noorlander wegens zijn tekortschietende controle bij de jaarrekening 2010 van Vestia.

Lees verder →

KPMG vreest Vestia publiciteit inzake rentederivaten

KPMG vreest langdurige publiciteit in verband met haar optreden bij Vestia. Daarom heeft de advocaat van KPMG aan de Accountantskamer geschreven dat ze de klacht van SOBI tegen de heer M.A. Noorlander zo snel mogelijk behandeld wil zien. Noorlander had namens KPMG de jaarrekening 2010 van Vestia goedgekeurd.

Lees verder →

Ongunstige Vestia-deal mogelijk resultaat van afpersing

20 jun 2012

De overeenkomst van Woningcorporatie Vestia en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw met de banken waarbij de banken 2,0 van de 2,5 mrd. winst definitief hebben ontvangen is mogelijk het resultaat van afpersing.

Vestia en het Waarborgfonds hebben maandenlang voet bij stuk gehouden in hun geschil met de banken over de verkoop van rentederivaten.

Lees verder →

Voorzitter Accountantskamer wijzigt standpunt

SOBI voorzitter Pieter Lakeman acht het besluit van de Accountantskamer om de behandeling van de klacht tegen Vestia accountant Noorlander (KPMG) te onderbreken onjuist.  De klacht heeft betrekking op de impliciete steun van accountants aan misstanden bij de handel in rentederivaten en vereist volgens SOBI een spoedeisende behandeling.  

Lees verder →

Deloitte moet reageren op klacht SOBI over rentederivaten bij Vestia

De Accountantskamer heeft op 5 december 2012 bepaald dat Piet Klop, die namens Deloitte de jaarrekeningen 2008 en 2009 van Vestia heeft goedgekeurd, tot 16 januari 2013 de gelegenheid heeft op de repliek van SOBI te reageren.

SOBI heeft in juli 2012 een klacht tegen Piet Klop ingediend omdat risico verhogende rentederivaten in de Vestia jaarrekeningen tegen kostprijs zijn gewaardeerd in plaats van tegen marktwaarde.

Lees verder →