Categorie: Q-Park / Ernst & Young

Tuchtklacht P1 Holding / E & Y

30 mei 2008 Inleiding De klacht heeft betrekking op een rapport dat betrokkene op 23 oktober 2002 heeft uitgebracht aan B&W van Maastricht en aan de directie van Q-Park NV (productie 1). Klaagster heeft de klacht tijdig ingediend en is…

Institutionele beleggers Q-Park misleid

26 nov 2008 De Stichting SOBI heeft een nieuwe tuchtklacht tegen Ernst & Young ingediend wegens het goedkeuren van de jaarrekening 2007 van Q-Park.  De grondslagen waarmee het resultaat en het eigen vermogen zijn berekend zijn op een groot aantal punten gewijzigd zonder dat…

Tuchtklacht E & Y inzake jaarrekening 2007 Q-Park

24 nov 2008 Klacht SOBI namens P1 Holding tegen J.G.K. van der Zanden RA m.b.t. de jaarrekening 2007 van Q-Park NV. Betrokkene heeft de jaarrekening 2007 van de te Amsterdam gevestigde en in Maastricht kantoorhoudende naamloze vennootschap Q-Park NV(prod 1) ten…