Category: Lopende zaken

Tuchtklacht Lakeman tegen accountant E&Y wegens rol in zaak Keizer

10 mei 2017 – Voorzitter Pieter Lakeman van de Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI) heeft bij de Accountantskamer een tuchtklacht ingediend tegen een accountant van Ernst & Young (EY). Volgens Lakeman zijn door EY-accountant M. de Kimpe in de Facultatieve-affaire ‘onware verklaringen’ bij twee door EY goedgekeurde jaarrekeningen afgelegd.

Lees verder →

Tuchtklacht tegen bij PwC werkzame personen

Accountantskamer
Postbus 10067
8000 GB Zwolle
Bussum, 19  april 2017

Betreft:                Tuchtklacht tegen bij PwC werkzame personen wegens het tolereren van fraudes bij een controlecliënt en het achterwege laten van meldingen.

Geacht college,

Lees verder →

Brief aan Bestuur Euronext N.V. en Bestuur Stichting AFM

Bestuur Euronext N.V.
Bestuur Stichting AFM

De Meern, 23 juni 2016

Betreft: Verzoek  beursnotering van CS Scheringa te voorkomen

Dames en heren,

De Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie SOBI heeft kennis genomen van het voornemen van Dirk Scheringa om financieringsactiviteiten in een beursvehikel onder te brengen en met behulp van dat vehikel gelden aan te trekken om zijn “factoringonderneming” te laten groeien.

Lees verder →

Schrijven aan AFM inzake 2e herbeoordeling

Bestuur Autoriteit Financiële Markten
Postbus 11723
1001 GS  AMSTERDAM

De Meern, 29 december 2015

Betreft: Rentecapcontracten bij 2e herbeoordeling derivatendossiers MKB

Geacht bestuur,

Swapschade BV heeft kennisgenomen van uw besluit de gang van zaken bij de herbeoordeling van de rentederivaten dossiers van MKB ondernemingen te onderzoeken en van uw vaststelling dat die herbeoordeling grotendeels opnieuw dient plaats te vinden.

Lees verder →

Waarom het zinkende schip KPMG wordt verlaten

Pieter Lakeman ontvouwt zijn kijk op de ontwikkelingen rond accountant KPMG. Voormalig secretaris-generaal van het ministerie van Justitie Joris Demmink en het advocatenkantoor De Brauw Blackstone spelen daarin een hoofdrol.

KPMG is weer in het nieuws wegens fraude-aangelegenheden.

Lees verder →

Klacht tegen Mr. Bijleveld afgewezen

Klacht tegen Mr Bijleveld volgens Raad van Discipline ongegrond

De klacht die MBS Raad BV in mei 2015 tegen advocaat Mr. H.C. Bijleveld had ingediend is door de Raad van Discipline op 17 oktober 2016 ongegrond verklaard omdat MBS Raad geen nadeel van de gedragingen van Mr.

Lees verder →

Schadeclaim tegen ABN/AMRO gestart in relatie met rentederivaten

Pieter Lakeman heeft met een aantal andere deskundigen verenigd in Swapschade B.V.  de ABN AMRO gedagvaard voor een gebundelde schadeclaim wegens ernstige misleiding met rentederivaten. De actie vindt plaats op basis van no cure, no pay. De eerste eis van Swapschade is dat de ABN AMRO geen maatregelen mag nemen tegen MKB ondernemers die zich bij de actie aansluiten.

Lees verder →