Categorie: Ernst & Young/Aegon

Nieuwe tuchtklacht tegen accountant van Henry Keizer

Accountantskamer Postbus 10067 8000 GB Zwolle   Bussum, 14 maart 2018 Betreft:   Tuchtklacht 2 tegen drs. M. de Kimpe RA   Geacht college,   Hierbij dien ik namens de Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie SOBI een klacht in tegen doctorandus Marcel…