Categorie: Ahold/Deloitte

Wie controleerde jaarrekeningen Ahold 1999 en 2000?

24 nov 2008   Deloitte t.a.v. Hoofd juridische afdeling De heer Mr. J.M.H. Evers Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nieuwersluis, 24 november 2008 Betreft: Koninklijke Ahold NV Geachte heer Evers, Gaarne verzoek ik u ons kopieën toe te zenden van de Client Service…

Klacht Biewinga en Dassen 1

19 nov 2008 Raad van Tucht voor Registeraccountants en Accountants-administratieconsulenten te  Amsterdam Mr D.A. van der Stelt Strawinskylaan 1999 1077 XV AMSTERDAM Raad van Tucht voor Registeraccountants en Accountants-administratieconsulenten te ‘s-Gravenhage Secretaris Mr J.P. van Ginkel Postbus 85996 2508 CR…

Tuchtklacht tegen bestuursvoorzitter Deloitte

13 mrt 2008 Raad van Tucht voor Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten te ‘s-Gravenhage Secretaris Mr J.P. van Ginkel Postbus 85996 2508 CR ‘s-Gravenhage Nieuwersluis, 13 maart 2008 Betreft: Klacht tegen de heer prof. dr. R.J.M. Dassen RA (hierna Dassen) en de heer…

SOBI wint van Deloitte

11 sep 2008 Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft hedenochtend geoordeeld dat Deloitte de controle bij US-Foodservice onvoldoende juist heeft uitgevoerd. Hiermee is het oordeel van de Raad van Tucht van 12 maart 2007 bevestigd. Daarnaast is Deloitte…

Amerikaans (class action) recht niet geldig in Nederland

08 dec 2008  In de schadeprocedure die SOBI namens enkele honderden aandeelhouders voor de rechtbank Amsterdam tegen Deloitte en oud-bestuurders Ahold voert, hebben gedaagden op 9 juli 2008 in een ‘incidentele conclusie inhoudende exceptie van onbevoegdheid’ naar voren gebracht dat de…

Doorbraak in aandeelhoudersbelangen

29 nov 2007 Onder Cees van der Hoeven kocht Ahold in 1998 in Zuid-Amerika een minderheidsdeelneming in Disco van de familie Peirano. Sinds 1998/1999 hield Ahold de familie Peirano financieel overeind door jegens hun bankiers voor honderden miljoenen euro’s borg…

Tekst uitspraak Raad van Tucht Deloitte inzake Ahold

12 mrt 2007 1075/04.09 DE RAAD VAN TUCHT VOOR REGISTERACCOUNTANTS EN ACCOUNTANTS-ADMINISTRATIECONSULENTEN TE ‘S-GRAVENHAGE heeft de volgende uitspraak gedaan inzake de klacht van: Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (Sobi) gevestigd te Nieuwersluis, klaagster C O N T R A : L.J.…