Categorie: Ahold/Deloitte

Schadeclaims tegen accountants kansrijker

Schadeclaims tegen accountants kansrijker Het beursfonds Landis ging, na een aantal misleidende jaarrekeningen te hebben geproduceerd, in 2002 failliet. De jaarrekeningen waren goedgekeurd door Ernst & Young. Om een accountant met succes aansprakelijk te kunnen stellen moet je aantonen dat…

Procedure tegen Deloitte inzake Ahold

Procedure tegen Deloitte inzake Ahold 23 feb 2012 – BilthovenOp maart 2007 won SOBI een tuchtklacht tegen de accountant die namens Deloitte & Touche Accountants de misleidende jaarrekeningen 2000 en 2001 van Ahold had goedgekeurd. Hij kreeg een schriftelijke berisping die…

Conclusie van antwoord op Vrijwaringsincident Deloitte.

Conclusie van antwoord op Vrijwaringsincident Deloitte. 24 sep 2010 – Verzoek tot niet ontvankelijk verklaring Deloitte en/of afwijzing vordering Deloitte in het vrijwaringsincident. In de hoofdzaak, het bevoegdheidsincident en de oproeping van vrijwaring van Deloitte Nederland, heeft de Rechtbank Amsterdam bij vonnis van…

Vonnis tegen Deloitte wederom uitgesteld

Vonnis tegen Deloitte wederom uitgesteld 22 mei 2010 – De Rechtbank Amsterdam heeft de uitspraak in de zaak van SOBI en AHDeloitteclaim tegen Deloitte Nederland BV, Deloitte US en Michiel Meurs (ex-Ahold) nogmaals met 6 weken uitgesteld. De Rechtbank heeft bekend…

Vonnis tegen Deloitte wederom uitgesteld

22 mei 2010 – De Rechtbank Amsterdam heeft de uitspraak in de zaak van SOBI en AHDeloitteclaim tegen Deloitte Nederland BV, Deloitte US en Michiel Meurs (ex-Ahold) nogmaals met 6 weken uitgesteld. De Rechtbank heeft bekend gemaakt dat op 30 juni…

Commentaar SOBI op Ahold strafzaak

28 jan 2009 1.         Waar hebben we het over? De uitspraak van het Hof is voor aandeelhouders Nederlanders in het algemeen teleurstellend. Het beeld rijst op dat sprake is van klassejustitie maar dat is niet het geval. Aan de orde…

SOBI verbreedt schadeactie tegen Deloitte en Michiel Meurs

16 apr 2009 Nieuwersluis, 16 april 2009 – Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI)heeft bij de rechtbank Amsterdam de lopende procedure tegen Deloitte Nederland, Deloitte US en Michiel Meurs (voormalig Ahold-bestuurder) uitgebreid door een collectieve actie tegen hen te starten. De…

Bevel aan het Openbaar Ministerie

14 jan 2009 Per elektronische post Gerechtshof Amsterdam Strafkamer Griffier de Weledelgestrenge heer Mr. A.A.M. van Gorp Postbus 1312 1000 BH Amsterdam Parketnummers:        23-002815-06      23-002816-06        23-002828-06        23-003421-06 Nieuwersluis, 13 januari 2009 Weledelgestrenge heer, Namens de door SOBI vertegenwoordigde benadeelde partij wend ik me met…

Het Openbaar Ministerie misleidt publiek

09 apr 2009 Het functioneel parket van Openbaar Ministerie heeft bij het intrekken van haar tuchtklacht tegen Deloitte (Van den Dries) inzake Ahold op 8 april drie onware redenen opgegeven: Van den Dries was al door het College van Beroep…

Stand van zaken AHDeloitteClaim 3 april 2009

03 apr 2009 Alle tegenpartijen, Deloitte Nederland BV, Deloitte US en Michiel Meurs, hebben bezwaar gemaakt tegen het feit dat we voor een Nederlandse rechter willen procederen. Zij zijn van mening dat een Nederlandse rechter niet mag oordelen over schadeclaims…

Financiële afwikkeling Class Action Ahold

02 feb 2009 De schikking/settlement van Ahold met Entwistle & Capucci en de VEB van 2005/2006 omvatte twee elementen. Als onderdeel van de schikking trok de VEB de jaarrekeningprocedures en het enqueteverzoek tegen Ahold in met dien verstande dat het enqueterapport…

Uitspraak tuchtklacht Deloitte nogmaals uitgesteld

27 aug 2008 Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft medegedeeld dat de uitspraak in de klacht SOBI/Deloitte nogmaals is uitgesteld. Ditmaal voor ruim 1 week. Aanvankelijk was de uitspraak op 29 april 2008 bepaald. De pleidooien zijn op 18…