Categorie: Lopende zaken

Beste bezoeker,

Wellicht heeft u al gehoord dat Pieter Lakeman het initiatief heeft genomen voor de actie Pensioenherstel. Wanneer u in de periode 2008 – 2020 (of een deel van deze periode) gepensioneerd was heeft u waarschijnlijk geen indexatie ontvangen en kunt…

Gerechtshof: met Europese regelgeving strijdige pensioenwet heeft voorrang

Persbericht
Nederlandse pensioenwetgeving is strijdig met de Europese regelgeving. Dat zegt Pieter Lakeman van Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie SOBI in reactie op een uitspraak van de Ondernemingskamer. Hij vroeg in juli de Ondernemingskamer de jaarrekening van enkele pensioenfondsen te vernietigen. Dit verzoek is afgewezen. De Ondernemingskamer meent dat Nederlandse wetgeving niet voldoet aan de Europese pensioenrichtlijn IORP, maar toch nageleefd moet worden. Lakeman: ‘Wij zijn echter met het Europese Hof van Justitie – dat zich hierover op 18 januari uitsprak – van mening dat rechterlijke instanties afwijkende nationale wetten zoveel als mogelijk moeten interpreteren volgens het Europees Unierecht.’

Update inzake de Facultatieve/De Kimpe/Henry Keizer

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft Marcel de Kimpe – de vroegere accountant van De Facultatieve – vrijgesproken van de beschuldiging van SOBI dat hij de rechter bij een eerder tegen hem ingediende klacht onjuiste informatie verstrekte.…

Swapschade BV dagvaart ABN AMRO in Kort Geding

Swapschade BV dagvaart ABN AMRO in Kort Geding Naarden, 2 april 2019 – Swapschade BV heeft de ABN AMRO Bank NV in Kort Geding gedagvaard omdat de bank een bij Swapschade BV aangesloten onderneming volgens directeur Pieter Lakeman het faillissement…

Tuchtklacht tegen voorzitter PwC wegens rentederivaten

Accountantskamer Postbus 10067 8OOO GB ZWOLLE Naarden, 11 februari 2019 Betreft: Klacht tegen Albert H.M. van Gils, bestuursvoorzitter van PwC Accountants NV Geacht College, Hierbij dient ondergetekende namens de besloten vennootschap Swapschade B.V. een klacht in tegen de voorzitter van…