Category: Lopende zaken

Update inzake de Facultatieve/De Kimpe/Henry Keizer

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft Marcel de Kimpe – de vroegere accountant van De Facultatieve – vrijgesproken van de beschuldiging van SOBI dat hij de rechter bij een eerder tegen hem ingediende klacht onjuiste informatie verstrekte.…

Swapschade BV dagvaart ABN AMRO in Kort Geding

Swapschade BV dagvaart ABN AMRO in Kort Geding Naarden, 2 april 2019 – Swapschade BV heeft de ABN AMRO Bank NV in Kort Geding gedagvaard omdat de bank een bij Swapschade BV aangesloten onderneming volgens directeur Pieter Lakeman het faillissement…

Tuchtklacht tegen voorzitter PwC wegens rentederivaten

Accountantskamer Postbus 10067 8OOO GB ZWOLLE Naarden, 11 februari 2019 Betreft: Klacht tegen Albert H.M. van Gils, bestuursvoorzitter van PwC Accountants NV Geacht College, Hierbij dient ondergetekende namens de besloten vennootschap Swapschade B.V. een klacht in tegen de voorzitter van…