Category: In de media

Nederlandse pensioengerechtigden steunen Griekenland en Italië

Griekenland en Italië werden van de ondergang gered door ingrepen van de ECB die volgens columnist Pieter Lakeman een donkere keerzijde hebben.

Mario Draghi, sinds 2011 president van de ECB, kreeg aanvankelijk veel waardering. Onder zijn leiding nam de ECB vergaande maatregelen om de rente in de eurozone te verlagen.

Lees verder →

Lakeman stelt Rabo aansprakelijk voor swapschade

Persbericht

De Meern, 8 februari 2016 – Voorzitter Pieter Lakeman van Stichting Swapschade stelt een collectieve procedure (massaclaim) tegen de Rabobank in het vooruitzicht. Volgens Lakeman is de Rabobank aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit vooral met mkb-bedrijven gesloten renteswap-overeenkomsten.

Lees verder →

DNB past toetsing voor financiële bestuurders aan

Uit het Financieele Dagblad van 30 januari 2016

Bestuurders en commissarissen in de financiële sector mogen voortaan een advocaat meenemen als ze een geschiktheidstoets moeten doorstaan van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Ook zullen er voortaan geluidsopnames worden gemaakt van de mondelinge examens.

Lees verder →

Schrijven aan AFM inzake 2e herbeoordeling

Bestuur Autoriteit Financiële Markten
Postbus 11723
1001 GS  AMSTERDAM

De Meern, 29 december 2015

Betreft: Rentecapcontracten bij 2e herbeoordeling derivatendossiers MKB

Geacht bestuur,

Swapschade BV heeft kennisgenomen van uw besluit de gang van zaken bij de herbeoordeling van de rentederivaten dossiers van MKB ondernemingen te onderzoeken en van uw vaststelling dat die herbeoordeling grotendeels opnieuw dient plaats te vinden.

Lees verder →

Meer oog voor menselijke maat vereist

Door:Marcel Pheijffer uit: fd.nl

woensdag 14 oktober 2015, 20:30

Ruim dertig jaar geleden moest ik belangrijke keuzes maken. Welke studie? Wat voor werk? Waar? Mijn lievelingsvakken waren wiskunde en economie. Iets met cijfertjes lag dus voor de hand.

Lees verder →