Category: Derivatendossiers MKB

Schrijven aan AFM inzake 2e herbeoordeling

Bestuur Autoriteit Financiële Markten
Postbus 11723
1001 GS  AMSTERDAM

De Meern, 29 december 2015

Betreft: Rentecapcontracten bij 2e herbeoordeling derivatendossiers MKB

Geacht bestuur,

Swapschade BV heeft kennisgenomen van uw besluit de gang van zaken bij de herbeoordeling van de rentederivaten dossiers van MKB ondernemingen te onderzoeken en van uw vaststelling dat die herbeoordeling grotendeels opnieuw dient plaats te vinden.

Lees verder →