Category: Deloitte

Keerpunt voor schadelijke handel in rentederivaten

SOBI-voorzitter Pieter Lakeman is tevreden over het oordeel van de Accountantskamer dat KPMG de jaarrekening 2010 van Vestia ten onrechte heeft goedgekeurd.

SOBI, die in mei 2012 als eerste een klacht tegen de Vestia accountants had ingediend, is vooral tevreden omdat de gegrondverklaring van de klacht ook een waarschuwing is voor andere accountants die jaarrekeningen van ondernemingen met rentederivaten controleren.

Lees verder →

Schadeclaims tegen accountants kansrijker

Schadeclaims tegen accountants kansrijker

Het beursfonds Landis ging, na een aantal misleidende jaarrekeningen te hebben geproduceerd, in 2002 failliet. De jaarrekeningen waren goedgekeurd door Ernst & Young. Om een accountant met succes aansprakelijk te kunnen stellen moet je aantonen dat de goedgekeurde jaarrekeningen misleidend waren maar ook dat de accountant controlefouten heeft gemaakt.

Lees verder →

Klacht SOBI tegen Deloitte inzake rentederivaten Vestia behandeld

De Acountantskamer van de Rechtbank Zwolle/Lelystad heeft de klacht van SOBI tegen Deloitte, de voormalige accountant van Vestia, op 23 mei 2013 behandeld. De later door Vestia zelf tegen haar accountant ingediende klacht is tegelijkertijd behandeld. Beide klachten hebben betrekking op de onjuiste verwerking van de beruchte rentederivaten in de jaarrekeningen 2008 en 2009 van Vestia.

Lees verder →

Deloitte moet reageren op klacht SOBI over rentederivaten bij Vestia

De Accountantskamer heeft op 5 december 2012 bepaald dat Piet Klop, die namens Deloitte de jaarrekeningen 2008 en 2009 van Vestia heeft goedgekeurd, tot 16 januari 2013 de gelegenheid heeft op de repliek van SOBI te reageren.

SOBI heeft in juli 2012 een klacht tegen Piet Klop ingediend omdat risico verhogende rentederivaten in de Vestia jaarrekeningen tegen kostprijs zijn gewaardeerd in plaats van tegen marktwaarde.

Lees verder →