Category: Schiphol/PwC

Accountantskamer neemt klacht SOBI tegen PwC in behandeling

De Accountantskamer neemt de op 19 april 2017 door SOBI tegen PwC ingediende tuchtklacht in behandeling. De mondelinge behandeling van de klacht, die in het openbaar plaatsvindt, is gepland in de periode augustus t/m oktober 2017. Daaraan voorafgaand zal PwC een schriftelijke reactie op het klaagschrift indienen.

Lees verder →

Tuchtklacht tegen bij PwC werkzame personen

Accountantskamer
Postbus 10067
8000 GB Zwolle
Bussum, 19  april 2017

Betreft:                Tuchtklacht tegen bij PwC werkzame personen wegens het tolereren van fraudes bij een controlecliënt en het achterwege laten van meldingen.

Geacht college,

Lees verder →

Functioneren Raad van Commissarissen SNS Reaal sinds 2009

Op 23 januari 2014 publiceerde de Evaluatiecommissie Nationalisatie SNS Reaal haar onderzoeksrapport. De centrale onderzoeksvraag kwam er kortweg op neer of De Nederlandsche Bank en het ministerie van Financiën tijdig en toereikend hebben gehandeld ten aanzien van SNS Reaal. Ook de samenwerking tussen De Nederlandsche Bank en het ministerie van Financiën was onderwerp van het onderzoek.

Lees verder →

SOBI vraagt andere onderzoeker aan RvC Schiphol

SOBI vraagt andere onderzoeker aan RvC Schiphol
20 jan 2011 –

De Raad van Commissarissen van

NV Luchthaven Schiphol

Evert van de Beekstraat 202,

1118CP Schiphol

Bilthoven, 17 januari 2011

Betreft: Onderzoek jaarrekeningmanipulaties en vastgoed transacties Schiphol

Mijne heren,

Lees verder →

Lakeman: geheim schoonwasrapport Schiphol versterkt verdenking

10 aug 2011

Bilthoven, 10 augustus 2011 – Volgens voorzitter Pieter Lakeman van Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI) heeft Schiphol manipulatie van haar jaarcijfers verhuld. Lakeman uitte eind 2010 op basis van door klokkenluiders bij hem aangedragen informatie het vermoeden dat die cijfers zijn gemanipuleerd om Schiphol-bestuurders extra bonussen uit te kunnen keren.

Lees verder →

Pleitnota SOBI inzake tuchtklacht tegen PwC (Nijhuis en Stael)

03 sep 2009

Raad van Tucht voor Registeraccountants

en Accountants Administratieconsulenten te Amsterdam

Zitting 3 september 2009

Pleitnotitie inzake       SOBI tegen J.A. Nijhuis RA en J.A.M. Stael RA

Geachte Raad,

Onafhankelijkheid in schijn is de essentie van het accountantsberoep

Het meest opvallende aan het verweer van Nijhuis is dat Nijhuis nauwelijks verweer voert.

Lees verder →

Behandeling tuchtklacht tegen PwC (Nijhuis en Stael)

02 sep 2009

Raad van Tucht voor Registeraccountants en Accountants Administratieconsulenten te Amsterdam behandelt op 3 september 2009 om 10:00 uur de klacht van SOBI tegen J.A. Nijhuis RA en J.A.M. Stael RA van PricewaterhouseCoopers. De behandeling vindt het openbaar plaats ten kantore van de secretaris Strawinskylaan 1999 (WTC) 1077 XV Amsterdam. Lees verder →