Category: Algemeen belang

Onjuist artikel De Telegraaf, zaterdag 17 oktober

17 okt 2009

Het artikel met de kop ‘De duistere motieven van Pieter Lakeman’ dat op 17 oktober 2009 in De Telegraaf heeft gestaan is bewust onjuist neergezet. De schrijvers John van den Heuvel en Bert Huisjes (hierna ‘Van den Heuvel’) hebben geweigerd het artikel aan Lakeman voor te leggen,

Lees verder →

Civiele procedure tegen John van den Heuvel

13 nov 2009

De advocaat van SOBI en Pieter Lakeman, Mr Matthijs Kaaks, is begonnen aan het opstellen van een dagvaarding tegen de misdaadjournalist John van den Heuvel wegens zijn leugenachtige fantasieartikel in De Telegraaf van 17 oktober 2009. SOBI en Lakeman eisen rectificatie en schadevergoeding. Lees verder →

Pleitnota SOBI inzake tuchtklacht tegen PwC (Nijhuis en Stael)

03 sep 2009

Raad van Tucht voor Registeraccountants

en Accountants Administratieconsulenten te Amsterdam

Zitting 3 september 2009

Pleitnotitie inzake       SOBI tegen J.A. Nijhuis RA en J.A.M. Stael RA

Geachte Raad,

Onafhankelijkheid in schijn is de essentie van het accountantsberoep

Het meest opvallende aan het verweer van Nijhuis is dat Nijhuis nauwelijks verweer voert.

Lees verder →

Behandeling tuchtklacht tegen PwC (Nijhuis en Stael)

02 sep 2009

Raad van Tucht voor Registeraccountants en Accountants Administratieconsulenten te Amsterdam behandelt op 3 september 2009 om 10:00 uur de klacht van SOBI tegen J.A. Nijhuis RA en J.A.M. Stael RA van PricewaterhouseCoopers. De behandeling vindt het openbaar plaats ten kantore van de secretaris Strawinskylaan 1999 (WTC) 1077 XV Amsterdam. Lees verder →

Overname KLM doodsteek mainport Schiphol

22 nov 2005

De door Schiphol-directeur Cerfontaine op 6 september aangekondigde beursintroductie van Schiphol wordt in ernstige mate beïnvloed door de gesprekken die de KLM met Air France voert. Als die tot gevolg zouden hebben dat de zeggenschap over de KLM in Franse handen komt zal de Parijse luchthaven Charles de Gaulle daarvan sterk profiteren.

Lees verder →

Floatation Schiphol / merger Air France with KLM

22 nov 2005

Summary of a SOBI-report published in Dutch language on 25 september 2003

The stock market introduction of Schiphol, announced by Schiphol-directeur Cerfontaine on 6 September, will be influenced in serious degree by the conversations between KLM and Air France.

Lees verder →

Klacht van Stichting SOBI tegen drs Eric Hartkamp RA

22 nov 2005

Wonende aan de Roeselarestraat 78 te 1066 SX Amsterdam

De heer drs E. Hartkamp RA, hierna aan te duiden als PricewaterhouseCoopers, heeft de Verordening Gedrags- en beroepsregels registeraccountants 1994 overtreden door op of omstreeks 23 februari 2005 schriftelijk te verklaren dat de jaarrekening 2004 van de NV Luchthaven Schiphol voldoet aan de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW terwijl deze jaarrekening in werkelijkheid een zo onvoldoende inzicht geeft dat niet een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen en het resultaat en daardoor niet aan genoemde wettelijke bepalingen voldoet.

Lees verder →