Categorie: Algemeen belang

Pensioenfondsen en woningcorporaties benadeeld met rentederivaten

Pensioenfondsen en woningcorporaties zijn op meerdere manieren door banken benadeeld, bij voorbeeld door verkoop van onnodige rentederivaten, onnodige valuta-derivaten of als onrechtmatig optredende beheerders van pensioenfondsen. Dit laatste gebeurt soms door dochtermaatschappijen van banken die als pensioenbeheerders optreden en de…

Voorzitter Accountantskamer wijzigt standpunt

SOBI voorzitter Pieter Lakeman acht het besluit van de Accountantskamer om de behandeling van de klacht tegen Vestia accountant Noorlander (KPMG) te onderbreken onjuist.  De klacht heeft betrekking op de impliciete steun van accountants aan misstanden bij de handel in…

SOBI vraagt andere onderzoeker aan RvC Schiphol

SOBI vraagt andere onderzoeker aan RvC Schiphol 20 jan 2011 – De Raad van Commissarissen van NV Luchthaven Schiphol Evert van de Beekstraat 202, 1118CP Schiphol Bilthoven, 17 januari 2011 Betreft: Onderzoek jaarrekeningmanipulaties en vastgoed transacties Schiphol Mijne heren, Het snelle besluit…