Category: Algemeen belang

Aandeelhouders SNS Reaal kunnen in beroep tegen onteigening

Aandeelhouders SNS Reaal en houders van achtergestelde leningen kunnen nog op maandag 11 februari met een fax-bericht bij de Raad van State in beroep tegen de onteigening door de Minister van Financien.  De fax-brief moet gericht zijn aan:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019
2500 EA Den Haag
Fax 070 365 13 80

De zaak (zaaknummer 201301173/1) wordt vrijdag 15 februari om 9.00 uur behandeld door de staatsraden Drupsteen,

Lees verder →

Schadeclaims tegen accountants kansrijker

Schadeclaims tegen accountants kansrijker

Het beursfonds Landis ging, na een aantal misleidende jaarrekeningen te hebben geproduceerd, in 2002 failliet. De jaarrekeningen waren goedgekeurd door Ernst & Young. Om een accountant met succes aansprakelijk te kunnen stellen moet je aantonen dat de goedgekeurde jaarrekeningen misleidend waren maar ook dat de accountant controlefouten heeft gemaakt.

Lees verder →

Klacht SOBI tegen Deloitte inzake rentederivaten Vestia behandeld

De Acountantskamer van de Rechtbank Zwolle/Lelystad heeft de klacht van SOBI tegen Deloitte, de voormalige accountant van Vestia, op 23 mei 2013 behandeld. De later door Vestia zelf tegen haar accountant ingediende klacht is tegelijkertijd behandeld. Beide klachten hebben betrekking op de onjuiste verwerking van de beruchte rentederivaten in de jaarrekeningen 2008 en 2009 van Vestia.

Lees verder →

SOBI onderzoekt pensioenfonds voor Apothekers SPOA

SOBI heeft voor de Nederlandse Apothekers Coöperatie NAPCO een financiële analyse opgesteld van het pensioenfonds voor Apothekers SPOA. Daarbij is geconstateerd dat het pensioenfonds er slechter voorstaat dan het zich naar de deelnemers voordoet. SPOA presteert slechter dan de pensioenfondsen waarmee het zich vergelijkt (Pensioenfonds voor Notarissen;

Lees verder →

Liborfraude door Nout Wellink gedoogd

De Tweede Kamer maakt zich zorgen over het op de Rabobank uitgeoefende toezicht, en terecht. Het is echter niet juist om kritiek te hebben op de huidige president Klaas Knot. Die is pas sinds 1 juli 2011 bij DNB aan boord gekomen.

Lees verder →

Veroordeling Ernst & Young inzake Q-Park definitief

Ernst & Young legt zich neer bij de veroordeling door de Accountantskamer inzake Q-Park. Een topaccountant van Ernst & Young, J.G.K. van der Zanden, was op 22 juni 2012 getuchtigd voor de wijze waarop hij de gemeente Maastricht had voorgelicht over een voor de gemeente zeer ongunstige deal met parkeeronderneming Q-Park.

Lees verder →

Pensioenfondsen en woningcorporaties benadeeld met rentederivaten

Pensioenfondsen en woningcorporaties zijn op meerdere manieren door banken benadeeld, bij voorbeeld door verkoop van onnodige rentederivaten, onnodige valuta-derivaten of als onrechtmatig optredende beheerders van pensioenfondsen. Dit laatste gebeurt soms door dochtermaatschappijen van banken die als pensioenbeheerders optreden en de belangen van de banken laten prevaleren boven de belangen van de pensioenfondsen.

Lees verder →

KPMG vreest Vestia publiciteit inzake rentederivaten

KPMG vreest langdurige publiciteit in verband met haar optreden bij Vestia. Daarom heeft de advocaat van KPMG aan de Accountantskamer geschreven dat ze de klacht van SOBI tegen de heer M.A. Noorlander zo snel mogelijk behandeld wil zien. Noorlander had namens KPMG de jaarrekening 2010 van Vestia goedgekeurd.

Lees verder →

Voorzitter Accountantskamer wijzigt standpunt

SOBI voorzitter Pieter Lakeman acht het besluit van de Accountantskamer om de behandeling van de klacht tegen Vestia accountant Noorlander (KPMG) te onderbreken onjuist.  De klacht heeft betrekking op de impliciete steun van accountants aan misstanden bij de handel in rentederivaten en vereist volgens SOBI een spoedeisende behandeling.  

Lees verder →

Deloitte moet reageren op klacht SOBI over rentederivaten bij Vestia

De Accountantskamer heeft op 5 december 2012 bepaald dat Piet Klop, die namens Deloitte de jaarrekeningen 2008 en 2009 van Vestia heeft goedgekeurd, tot 16 januari 2013 de gelegenheid heeft op de repliek van SOBI te reageren.

SOBI heeft in juli 2012 een klacht tegen Piet Klop ingediend omdat risico verhogende rentederivaten in de Vestia jaarrekeningen tegen kostprijs zijn gewaardeerd in plaats van tegen marktwaarde.

Lees verder →