Category: Algemeen belang

Strafzaak Henry Keizer wegens oplichting beëindigd

7 oktober 2019

De strafzaak tegen Henry Keizer is met diens plotseling overlijden op 5 oktober 2019 beëindigd. Nederlandse strafzaken worden altijd beëindigd bij het overlijden van de verdachte. Ook ontnemingsvorderingen door het OM worden dan gestaakt, hetgeen soms gunstig kan zijn voor erfgenamen,

Lees verder →

Accountantskamer neemt klacht SOBI tegen PwC in behandeling

De Accountantskamer neemt de op 19 april 2017 door SOBI tegen PwC ingediende tuchtklacht in behandeling. De mondelinge behandeling van de klacht, die in het openbaar plaatsvindt, is gepland in de periode augustus t/m oktober 2017. Daaraan voorafgaand zal PwC een schriftelijke reactie op het klaagschrift indienen.

Lees verder →

Tuchtklacht tegen bij PwC werkzame personen

Accountantskamer
Postbus 10067
8000 GB Zwolle
Bussum, 19  april 2017

Betreft:                Tuchtklacht tegen bij PwC werkzame personen wegens het tolereren van fraudes bij een controlecliënt en het achterwege laten van meldingen.

Geacht college,

Lees verder →

Brief aan Bestuur Euronext N.V. en Bestuur Stichting AFM

Bestuur Euronext N.V.
Bestuur Stichting AFM

De Meern, 23 juni 2016

Betreft: Verzoek  beursnotering van CS Scheringa te voorkomen

Dames en heren,

De Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie SOBI heeft kennis genomen van het voornemen van Dirk Scheringa om financieringsactiviteiten in een beursvehikel onder te brengen en met behulp van dat vehikel gelden aan te trekken om zijn “factoringonderneming” te laten groeien.

Lees verder →

Nederlandse pensioengerechtigden steunen Griekenland en Italië

Griekenland en Italië werden van de ondergang gered door ingrepen van de ECB die volgens columnist Pieter Lakeman een donkere keerzijde hebben.

Mario Draghi, sinds 2011 president van de ECB, kreeg aanvankelijk veel waardering. Onder zijn leiding nam de ECB vergaande maatregelen om de rente in de eurozone te verlagen.

Lees verder →

DNB overtreedt bevoegdheden

Al geruime tijd is de vraag aan de orde in hoeverre DNB zich met het her- en aftoetsen van bestuurders en commissarissen van banken en verzekeraars aan het Nederlandse vennootschapsrecht houdt. DNB is wegens overtreding van haar bevoegdheden al enkele malen door de rechter op de vingers getikt.

Lees verder →

Meer oog voor menselijke maat vereist

Door:Marcel Pheijffer uit: fd.nl

woensdag 14 oktober 2015, 20:30

Ruim dertig jaar geleden moest ik belangrijke keuzes maken. Welke studie? Wat voor werk? Waar? Mijn lievelingsvakken waren wiskunde en economie. Iets met cijfertjes lag dus voor de hand.

Lees verder →