Brief van SOBI aan de voorzitter van de RvC van Ahold

Koninklijke Ahold N.V.
t.a.v. de voorzitter van de Raad van Commissarissen

 

Nieuwersluis, 23 november 2003

Geachte heer,

Tijdens de in mei 2003 gehouden AvA was ik als aandeelhouder aanwezig. Onder meer de volgende door mij gestelde vragen konden toen niet beantwoord worden:
1. Op welke datum kwam voor het eerst in een vergadering van de Raad van Commissarissen aan de orde dat de boekhouding van US Foodservice wellicht niet geheel aan de eisen voldeed?
2. Omvat de overeenkomst met Deloitte waarbij deze belast is met controle van de geconsolideerde jaarrekening van Koninklijke Ahold NV bepalingen waarbij de aansprakelijkheid voor eventuele schade door wanprestatie zijdens Deloitte aan een maximum gebonden is (bij voorbeeld 3 maal de jaarlijkse fee voor controlewerkzaamheden zoals het NIVRA haar leden adviseert als voorwaarde te stellen)?

Tijdens bedoelde AvA heeft de toenmalige voorzitter van de Raad van Commissarissen toegezegd dat deze vragen alsnog beantwoord zouden worden. Ik zal het op prijs stellen dat dit tijdens de komende AvA gebeurt.

Tijdens de komende AvA van 26 november zal ik onder meer de volgende vragen stellen, die ik, om beantwoording door u gemakkelijker te maken, op voorhand aan u doorgeef:
a) Wanneer wordt de Algemene vergadering van Aandeelhouders in de gelegenheid gesteld de externe accountant te benoemen? (Zoals u wellicht weet is het stelsel der wet dat de AvA deze bevoegdheid toekomt).
b) Voor welke bedragen is de vennootschap door Amerikaanse class action advocaten sinds februari 2003 aansprakelijk gesteld en door welke advocatenkantoren?
c) Welke bedragen zijn sinds 20 februari 2003 door of namens de vennootschap direct of indirect aan Cees van der Hoeven betaald en op welke data?

Met vriendelijke groet,

P.T. Lakeman,
Voorzitter SOBI