Brief aandeelhoudersvergadering KPN

Nieuwersluis, 5 december 2001

De tuchtzaak waarna verwezen wordt betreft het Hoger Beroep tegen Ernst & Young in verband met een klacht dat Ernst & Young onder hun ogen gepleegde grootschalige lactosefraudes door Friesland Coberco (voorheen Heino Krause) niet had gemeld. In eerste instantie is Ernst & Young door de Raad van Tucht vrijgesproken op basis van een onjuiste maar onder ede afgelegde verklaring van een AID-medewerker dat lactosefraudes bij de AID onbekend waren. Ernst & Young verdedigt zich met de stelling dat zij op deze (in de zuivelwereld algemeen bekende) fraude niet bedacht had hoeven te zijn. De zitting is overigens openbaar in het Paleis van Justitie aan de Prins Clauslaan 60 te Den Haag en begint op 6 december om 11.15 uur.

P.T. Lakeman,
Voorzitter SOBI

Aan de Algemene vergadering van Aandeelhouders van KPN NV
t.a.v. de Voorzitter de Weledelgeleerde heer drs A.H.J. Risseeuw

Fax 070-4510151

Nieuwersluis, 5 december 2001

Geachte voorzitter,

Graag verzoek ik U deze brief direct na de opening van de aandeelhoudersvergadering van 6 december a.s. voor te lezen.
Tot mijn spijt ben ik verhinderd de vergadering bij te wonen wegens een zitting van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in een belangrijke tuchtzaak tegen Ernst & Young die eveneens op 6 december ’s morgens wordt gehouden.

Ik was voornemens voor de statutenwijziging te stemmen omdat de onderneming zónder nieuw aandelenkapitaal ten dode gedoemd is en mét de opbrengst van de onderhavige emissie een reële kans op overleving heeft. Ik adviseer mijn mede-aandeelhouders daarom voor de statutenwijziging te stemmen.

Hoogachtend,

P.T. Lakeman,
Voorzitter SOBI

Post navigation